Groei en ontwikkeling

 • Centrum voor Jeugd en Gezin

  Bij het centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Hattem kunt u terecht voor advies over en ondersteuning bij opvoeden, opgroeien en gezondheid.

 • Zwangerschap en bevalling

  Een zwangerschap is een spannende periode in uw leven. Er gebeurt veel, en u moet van alles regelen. U kiest onder andere uw verloskundige en regelt kraamzorg. Het is heel logisch als u veel vragen hebt.

 • Consultatiebureau

  Ouders kunnen voor informatie en advies terecht bij het consultatiebureau. Dat geldt vanaf de geboorte van een kind, tot de leeftijd van 4 jaar.

 • Huisartsen

  Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) werkt nauw samen met de huisartsen in Hattem. Als u een vraag stelt over de opvoeding van uw kind, kan uw huisarts u doorverwijzen naar het CJG.

 • Opvoedhulp

  Loopt u bij het opvoeden tegen problemen aan? Of heeft uw kind ondersteuning of hulp nodig? Neem dan contact op met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). U kunt bij het CJG terecht voor zowel kleine als grote vragen.

 • Jongerenwerk

  Het jongerenwerk is er voor alle jongeren in de gemeente Hattem. De jongerenwerkers zijn daar waar de jongeren zijn: op straat, op school, in de stad en bij sportverenigingen. Het jongerenwerk wordt uitgevoerd door een medewerker van Stichting Welzijn Hattem.

 • Jeugdgezondheid (4-18 jaar)

  De afdeling Jeugdgezondheid van de GGD Noord- en Oost-Gelderland bevordert en beschermt de gezondheid, groei en ontwikkeling van kinderen van 4 tot 18 jaar. Dit gebeurt door onderzoek en vaccinatie van kinderen.

 • (School)maatschappelijk werk

  Iedereen krijgt wel eens te maken met lastige situaties of problemen. Vaak kunt u die zelf oplossen. Lukt dat niet, dan kunt u meestal wel bij familie, vrienden of kennissen terecht. Kan niemand u helpen? Dan kunt u terecht bij het (school)maatschappelijk werk.

 • Logopedie

  Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) werkt samen met een logopediste. De logopediste heeft preventieve taken op alle basisscholen in Hattem en bij het CJG. De logopediste wil spraak- en taalproblemen voorkomen.

 • Huiselijk geweld en/of kindermishandeling

  Veilig Thuis Noord Oost Gelderland is het advies- en meldpunt voor iedereen, die met (vermoedens van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling te maken heeft of krijgt. Niet alleen slachtoffers en plegers, maar ook omstanders en professionals kunnen contact opnemen met veilig Thuis.

 • Buurtbemiddeling

  Ervaart u overlast van uw buren of buurtgenoten of is er sprake van een burenconflict? Meld dit bij Buurtbemiddeling. Een kleine ergernis kan uiteindelijk leiden tot een fikse ruzie. Buurtbemiddeling kan dat voorkomen.