Uitkering

  • Bijstandsuitkering

    Hebt u niet genoeg inkomen of vermogen om van te leven? Dan hebt u recht op bijstand. Daarvoor gelden een paar voorwaarden.

  • Bijstandsfraude melden

  • Taaleis in de bijstand

    Hebt u een bijstandsuitkering? Dan wil de overheid dat u voldoende Nederlands begrijpt. Dat u het kunt verstaan, lezen, spreken en schrijven. Werk vinden is makkelijker als u de Nederlandse taal beheerst.