Uitkering

  • Bijstandsuitkering

    Hebt u niet genoeg inkomen of vermogen om van te leven? Dan hebt u recht op bijstand. Daarvoor gelden een paar voorwaarden.

  • Bijstandsfraude melden

    Bijstand is bedoeld voor mensen die deze uitkering echt nodig hebben. Helaas vragen sommige mensen onterecht bijstand aan. Wij maken veel werk van het voorkomen en bestrijden van bijstandsfraude. Jij kunt ons helpen door het te melden als je denkt dat er iets niet klopt.

  • Taaleis in de bijstand

    Hebt u een bijstandsuitkering? Dan wil de overheid dat u voldoende Nederlands begrijpt. Dat u het kunt verstaan, lezen, spreken en schrijven. Werk vinden is makkelijker als u de Nederlandse taal beheerst.