Uitkering

 • Bijstandsuitkering

  Heb je niet genoeg inkomen of vermogen om van te leven? Dan heb je recht op bijstand. Daarvoor gelden een paar voorwaarden.

 • Bijstandsfraude melden

  Bijstand is bedoeld voor mensen die deze uitkering echt nodig hebben. Helaas vragen sommige mensen onterecht bijstand aan. Wij maken veel werk van het voorkomen en bestrijden van bijstandsfraude. Jij kunt ons helpen door het te melden als je denkt dat er iets niet klopt.

 • Taaleis in de bijstand

  Heb je een bijstandsuitkering? Dan wil de overheid dat je voldoende Nederlands begrijpt. Dat je het kunt verstaan, lezen, spreken en schrijven. Werk vinden is makkelijker als je de Nederlandse taal beheerst.

 • Vroegsignalering van schulden

  Met vroegsignalering proberen we geldproblemen bij inwoners vroeg in beeld te krijgen en op tijd aan te pakken. Zo proberen we ergere problemen te voorkomen en inwoners waar nodig snel te helpen.