School en opvang

 • Voor- en vroegschoolse educatie

  Een goede start op school is erg belangrijk. Er zijn speciale programma’s om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. De peuteropvang en kleuterschool bieden deze programma’s aan. We noemen dit voor- en vroegschoolse educatie-programma’s, ook wel VVE-programma’s.

 • Kinderopvang

  Op een kinderdagverblijf, bij een gastouder of bij de peuteropvang krijgt je kind de ruimte. Hij of zij kan er leren, plezier maken en zich ontwikkelen in een veilige en vertrouwde omgeving.

 • Taalontwikkeling

  Voorlezen en lezen zijn erg belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. De leesprestaties van kinderen gaan enorm vooruit als zij elke dag 15 minuten lezen.

 • Leerlingenvervoer

  Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die niet zelf naar school kunnen. Heeft jouw kind een handicap? Of ligt de school te ver weg? Je komt mogelijk in aanmerking voor leerlingenvervoer.

 • Leerplicht

  Ieder kind heeft recht op onderwijs. Dit staat in de Leerplichtwet. Daarnaast heeft een kind ook een ‘kwalificatieplicht’. Dat wil zeggen: hij of zij moet een diploma halen.