Contact

 • Contact en openingstijden

  Heb je vragen over werk, inkomen, zorg of welzijn? Je kunt terecht bij loket Werk, Inkomen, Zorg en Welzijn in het stadhuis. Voor al je vragen over opvoeden en opgroeien kun je terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin.

 • Meldingsformulier maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

  Met dit formulier kun je ondersteuning vragen bij al je vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg.

  * Let op: het is momenteel erg druk. Zowel bij ons als ook bij zorgaanbieders. Wij hopen dat je begrip hebt voor de langere wachttijd. *

 • Afspraak zorg en ondersteuning

  Met dit formulier kun je aangeven op welke manier wij contact met je kunnen opnemen voor het maken van een afspraak.

  Let op: het is momenteel erg druk. Wij hopen dat je begrip hebt voor de langere wachttijd.

 • Adviesraad Sociaal Domein

  De Adviesraad Sociaal Domein behartigt de belangen van alle Hattemers, ongeacht beperking, afkomst, leeftijd of inkomen.

 • Meldpunt discriminatie

  In de Nederlandse grondwet staat dat iedereen in Nederland het recht heeft op gelijke behandeling. Word je ongelijk behandeld? Meld dit dan bij het Landelijk punt discriminatiezaken.

 • Gemeentemagazine

  In de digitale gemeentemagazine vind je alle organisaties, verenigingen, instellingen en bedrijven in Hattem.

 • Toegankelijkheid

  Gemeente Hattem voldoet aan de eisen uit het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Dit houdt in dat onze website gebruiksvriendelijk en toegankelijk is voor verschillende doelgroepen.