Huisartsen

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) werkt nauw samen met de huisartsen in Hattem. Als je een vraag stelt over de opvoeding van je kind, kan de huisarts je doorverwijzen naar het CJG.

Een medewerker van het CJG houdt spreekuur in de huisartsenpraktijk. Het gaat dan bijvoorbeeld om vragen over opvoeding, school, puberteit en echtscheiding. Het CJG kan je doorverwijzen naar passende jeugdhulp als dit nodig is. Jouw huisarts kan dit zelf ook direct doen.