Huisartsen

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) werkt nauw samen met de huisartsen in Hattem. Als u een vraag stelt over de opvoeding van uw kind, kan uw huisarts u doorverwijzen naar het CJG.

Een medewerker van het CJG houdt spreekuur in de huisartsenpraktijk. Het gaat dan bijvoorbeeld om vragen over opvoeding, school, puberteit en echtscheiding. Het CJG kan u, als dat nodig is, doorverwijzen naar passende jeugdhulp. Uw huisarts kan dit zelf ook direct doen.