Huiselijk geweld en/of kindermishandeling

Veilig Thuis Noord Oost Gelderland is het advies- en meldpunt voor iedereen, die met (vermoedens van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling te maken heeft of krijgt. Niet alleen slachtoffers en plegers, maar ook omstanders en professionals kunnen contact opnemen met veilig Thuis.

Neem contact op met Veilig Thuis

Je kunt je verhaal vertellen, vragen stellen en advies vragen. Dit kan anoniem. De medewerker zoekt samen met jou naar (professionele) hulp als dat nodig is.

Veilig Thuis is 24 uur per dag en zeven dagen per week bereikbaar via:

Voor de dienstverlening via Veilig Thuis Noord Oost Gelderland is geen indicatie of verwijzing nodig. Aan de dienstverlening zijn geen kosten verbonden.

Kindertelefoon

Kinderen, die willen praten over problemen die ze thuis hebben, kunnen ook bellen of chatten met de Kindertelefoon. Het telefoonnummer is: 0800-0432.