Praktische hulp

 • Hulp bij administratie en schulden

  Heb je hulp nodig bij je administratie of geldzaken? Of bij het invullen van formulieren? Je kunt terecht bij Op KO€RS. Dit is een dienst van Stichting Welzijn Hattem.

 • Vroegsignalering van schulden

  Met vroegsignalering proberen we geldproblemen bij inwoners vroeg in beeld te krijgen en op tijd aan te pakken. Zo proberen we ergere problemen te voorkomen en inwoners waar nodig snel te helpen.

 • Digitale vaardigheden

  Overweg kunnen met een computer wordt steeds belangrijker. Steeds vaker vindt contact tussen jou en de overheid digitaal plaats. Denk bijvoorbeeld aan het vinden van een baan. Of het regelen van je bankzaken. Ben je nog niet handig met de computer? Doe dan (online) een cursus.

 • Laaggeletterdheid

  In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met digitale vaardigheden.

 • Hulp en activiteiten voor ouderen

  Er is een ouderenbond in Hattem actief. Naast belangenbehartiging organiseert de ouderenbond activiteiten en worden diensten aan leden geboden.

 • Huisbezoek aan ouderen

  In het begin van elk jaar ontvangen mensen die het afgelopen jaar 75 jaar zijn geworden een brief. In deze brief wordt de vraag gesteld of een informatief huisbezoek op prijs wordt gesteld.

 • Inburgeren

  Nederlands leren hoort bij inburgeren. En je moet leren hoe Nederlanders wonen en werken. Daarna doe je een examen. Haal je dit inburgeringsexamen, dan ben je ingeburgerd. De meeste inburgeraars zijn asielmigrant (vluchteling).