Praktische hulp

 • Hulp bij administratie en schulden

  Hebt u hulp nodig bij uw administratie of geldzaken? Of bij het invullen van formulieren? U kunt terecht bij Op KO€RS van Stichting Welzijn Hattem.

  Meer informatie

 • Digitale vaardigheden

  Overweg kunnen met een computer wordt steeds belangrijker. Steeds vaker vindt contact tussen u en de overheid digitaal plaats. Denk bijvoorbeeld aan het vinden van een baan. Of het regelen van uw bankzaken en het aanvragen van toeslagen. Bent u nog niet handig met de computer? Doe dan (online) een cursus.

  Meer informatie

 • Laaggeletterdheid

  In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met digitale vaardigheden.

  Meer informatie

 • Hulp en activiteiten voor ouderen

  Er zijn verschillende ouderenbonden in Hattem actief, ieder met een eigen doelgroep. Naast belangenbehartiging organiseren de ouderenbonden activiteiten en bieden zij diensten aan voor leden.

  Meer informatie

 • Huisbezoek aan ouderen

  Bent u vorig jaar 75 jaar geworden? Dan hebt u in het begin van dit jaar een brief ontvangen met de vraag of u een informatief huisbezoek op prijs stelt. Tijdens dit huisbezoek wordt er met u gesproken over zelfstandig blijven wonen, gezondheid, mobiliteit en vervoer, welbevinden, financiën, tijdsbesteding, beweging en sociale contacten.

  Meer informatie

 • Inburgeren

  Nederlands leren hoort bij inburgeren. En u moet leren hoe Nederlanders wonen en werken. Daarna doet u een examen. Haalt u dit inburgeringsexamen, dan bent u ingeburgerd. De meeste inburgeraars zijn asielmigrant (vluchteling).

  Meer informatie