Praktische hulp

 • Hulp bij administratie en schulden

  Heb je hulp nodig bij je administratie of geldzaken? Of bij het invullen van formulieren? Je kunt terecht bij Op KO€RS. Dit is een dienst van Stichting Welzijn Hattem.

 • Digitale vaardigheden

  Overweg kunnen met een computer wordt steeds belangrijker. Steeds vaker vindt contact tussen u en de overheid digitaal plaats. Denk bijvoorbeeld aan het vinden van een baan. Of het regelen van uw bankzaken en het aanvragen van toeslagen. Bent u nog niet handig met de computer? Doe dan (online) een cursus.

 • Laaggeletterdheid

  In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met digitale vaardigheden.

 • Hulp en activiteiten voor ouderen

  Er is een ouderenbond in Hattem actief. Naast belangenbehartiging organiseert de ouderenbond activiteiten en worden diensten aan leden geboden.

 • Huisbezoek aan ouderen

  Bent u vorig jaar 75 jaar geworden? Dan hebt u in het begin van dit jaar een brief ontvangen met de vraag of u een informatief huisbezoek op prijs stelt. Tijdens dit huisbezoek wordt er met u gesproken over zelfstandig blijven wonen, gezondheid, mobiliteit en vervoer, welbevinden, financiën, tijdsbesteding, beweging en sociale contacten.

 • Inburgeren

  Nederlands leren hoort bij inburgeren. En u moet leren hoe Nederlanders wonen en werken. Daarna doet u een examen. Haalt u dit inburgeringsexamen, dan bent u ingeburgerd. De meeste inburgeraars zijn asielmigrant (vluchteling).