Jeugdgezondheid (4-18 jaar)

De afdeling Jeugdgezondheid van de GGD Noord- en Oost-Gelderland bevordert en beschermt de gezondheid, groei en ontwikkeling van kinderen van 4 tot 18 jaar. Dit gebeurt door onderzoek en vaccinatie van kinderen.

Ook ondersteunt de Jeugdgezondheid ouders en leerkrachten. En werkt samen met andere instanties. Samen met ouders en scholen zorgt de Jeugdgezondheid ervoor dat kinderen zich zo goed mogelijk ontwikkelen.

Gezondheidsonderzoek

Een jeugdverpleegkundige, jeugdarts of assistent jeugdgezondheid onderzoekt kinderen op een aantal vaste momenten:

  • Op de basisschool, rond de leeftijd van 5 jaar. Bekijk een korte film over dit gezondheidsonderzoek
  • Op de basisschool in groep 6.
  • Op het voortgezet onderwijs, in klas 1 en in veel gemeenten ook in klas 3 of 4.
  • Op het speciaal onderwijs krijgen kinderen een uitnodiging rond de leeftijd van 5 en 10 jaar en meestal ook als ze op deze school starten.

In een onderzoek is er aandacht voor gezondheid, ontwikkeling en opvoeding. En natuurlijk voor een gezonde leefstijl. Het is mogelijk om een extra onderzoek aan te vragen als dat nodig is.

GGD Noord- en Oost-Gelderland voert op de basisscholen in Hattem de gezondheidsonderzoeken uit.

GGD IJsselland voert de gezondheidsonderzoeken uit van de kinderen in het speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs in Zwolle.