Steunouders

Kinderen grootbrengen kost veel tijd en energie. Soms heeft een ouder even rust nodig. Dan is het fijn als iemand anders een of twee dagdelen hun kind opvangt. Zodat de ouder even wat tijd voor zichzelf heeft.

Een steunouder is een vrijwilliger die een of twee dagdelen per week een kind opvangt. Ouders, die behoefte hebben aan steun, kunnen namelijk niet altijd op hun eigen netwerk terugvallen. Daardoor kunnen ze in stressvolle situaties terechtkomen. Dat kan een nadelige invloed hebben op de ontwikkeling van een kind en leiden tot het moeten inzetten van zwaardere zorg. Dit willen we voorkomen door steunouders aan deze gezinnen te koppelen.

Ik wil steunouder worden

Of u een gezin hebt, een echtpaar of juist alleen bent, iedereen kan steunouder worden. Als u maar ruimte hebt in uw huis, leven en hart. Een steunouder biedt praktische steun, heeft aandacht voor een kind en biedt een luisterend oor aan de ouder(s). Kijk voor meer informatie en om u aan te melden op www.steunouder.nl/hattem.

Ik zoek een steunouder

Bent u een ouder die behoefte heeft aan een steuntje in de rug bij het zorgen voor de kinderen? Zodat u even wat tijd voor uzelf hebt en uw kinderen toch voldoende aandacht krijgen? Meld u dan aan voor hulp door een steunouder. Dit kan via de website www.steunouder.nl/hattem.

Meer informatie

Susanne Berends, steunouder-coördinator van Stichting Welzijn Hattem via: susanneberends@swhattem.nl of 06 12 53 00 48 / (038) 443 28 81.