Dagopvang en activiteiten

  • Dagbesteding

    In het leven zijn mensen dagelijks zinvol bezig. Als je jong bent, ga je naar school. Daarna ga je werken of zorgen voor een gezin. Het kan zijn dat het niet meer lukt om zinvol bezig te zijn. U hebt dan geen daginvulling meer.

  • Brede basisvoorziening

    De brede basisvoorziening is bedoeld voor inwoners die (lichte) ondersteuning nodig hebben om zelfredzaam te zijn. Stichting Welzijn Hattem (SWH) coördineert de brede basisvoorziening, en voert deze ook uit.

  • Geheugensteunpunt

    Het geheugensteunpunt is bedoeld voor Hattemers met beginnende dementie, of een vermoeden daarvan. Het is een laagdrempelige plek. Ook naasten en/of mantelzorgers kunnen hier terecht.