Wat is de Wmo?

Hebt u hulp nodig om zelfstandig te kunnen blijven wonen? Of zoekt u een oplossing om op een eenvoudige manier in de omgeving van plek naar plek te kunnen gaan? Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning kan de gemeente u advies geven of hulp regelen.

Wat kan ik zelf regelen?

Hulp van de gemeente is een aanvulling op wat u zelf kunt. En op wat uw familie, vrienden en buren kunnen doen. Is de hulp uit uw omgeving niet genoeg? Dan kunt u hulp krijgen van de gemeente.

Welke hulp kan ik vanuit de Wmo krijgen?

U kunt de gemeente om hulp vragen bij:

Persoonlijk gesprek

Zijn er geen oplossingen in uw eigen omgeving? En zijn er geen andere voorzieningen waar u gebruik van kunt maken? Tijdens een persoonlijk gesprek met een medewerker van de gemeente Hattem praat u over de hulp die u nodig hebt. We bekijken of u in aanmerking komt voor een Wmo-maatwerkvoorziening.

Wilt u dat een naaste of mantelzorger aanwezig is bij dit gesprek? Dat is mogelijk. U kunt ook een onafhankelijke cliëntondersteuner meebrengen.