Wat is de Wmo?

Heb je hulp nodig om zelfstandig te kunnen blijven wonen? Of zoek je een oplossing om op een eenvoudige manier in de omgeving van plek naar plek te kunnen gaan? Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning kunnen wij je adviseren of hulp regelen.

Wat kan ik zelf regelen?

Hulp van ons is een aanvulling op wat jezelf kunt. En op wat je familie, vrienden en buren kunnen doen. Is de hulp uit je omgeving niet genoeg? Dan kun je hulp van ons krijgen.

Welke hulp kan ik vanuit de Wmo krijgen?

Je kunt de gemeente om hulp vragen bij:

Persoonlijk gesprek

Zijn er geen oplossingen in je eigen omgeving? En zijn er geen andere voorzieningen waar je gebruik van kunt maken? Tijdens een persoonlijk gesprek met een medewerker van de gemeente Hattem praat je over de hulp die je nodig hebt. Wij bekijken of je in aanmerking komt voor een Wmo-maatwerkvoorziening.

Wil je dat een naaste of mantelzorger aanwezig is bij dit gesprek? Dat is mogelijk. Je kunt ook een onafhankelijke cliëntondersteuner meenemen.