Beschermd wonen

Als zelfstandig wonen (met begeleiding thuis) niet meer mogelijk is, komt u mogelijk in aanmerking voor beschermd wonen. Beschermd wonen is een (tijdelijke) vorm van wonen. U woont dan in een woning van een instelling met daarbij horend toezicht en begeleiding.

Beschermde woonvormen

In een beschermde woonvorm kunt u 24 uur per dag terecht bij een begeleider. Hij of zij helpt u bij alle dagelijkse zaken. In de beschermde woonvorm werkt u eraan om weer zo zelfstandig mogelijk te worden. Hebt u niet meer 24 uur per dag begeleiding nodig? Dan kunt u weer zelfstandig gaan wonen. Bijvoorbeeld met begeleiding thuis of met hulp van de Opstapregeling.

Voor wie is beschermd wonen?

Beschermd wonen is voor volwassen mensen met psychische of psychosociale problemen. Het gaat om mensen, die niet zelfstandig kunnen wonen. Ook niet als zij hulp krijgen van bijvoorbeeld een mantelzorger of een hulpverlener.

Zijn er andere problemen waardoor er 24 uur toezicht of begeleiding nodig is? Dan kan hiervoor een indicatie voor de Wet langdurige zorg aangevraagd worden. Het gaat daarbij om ouderen met dementie. Of mensen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking.

Hulp aanvragen

Met onderstaand formulier kunt u een melding doen voor beschermd wonen. Ook iemand uit uw omgeving kan deze melding doen. Hebt u een Wmo-melding gedaan? Dan neemt een medewerker van de gemeente contact met u op voor het maken van een afspraak. Tijdens een persoonlijk gesprek praat u over de hulp die u nodig hebt. De gemeente bekijkt of u in aanmerking komt voor een Wmo-maatwerkvoorziening.

Meldingsformulier maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Vindt u het lastig om te praten met een medewerker van de Wmo? Bijvoorbeeld omdat u het moeilijk vindt voor uzelf op te komen? Dan kunt u vragen naar onafhankelijke cliëntondersteuning via MEE Veluwe

Zorg in natura

Komt u in aanmerking voor een Wmo-maatwerkvoorziening? Dan kan de gemeente een hulpverlener inschakelen. De gemeente en de hulpverlener regelen samen de administratie en de kosten van de begeleiding. Dit noemen we zorg in natura.

Bij zorg in natura kunt u kiezen uit verschillende zorgaanbieders. De medewerkers van de Wmo kunnen u vertellen welke zorgaanbieders mogelijk zijn. Ook kunt u zelf op zoek naar een zorgaanbieder. U kunt op de website van onze zorgregio zien welke zorgaanbieders een contract hebben met de gemeente Hattem.

Persoonsgebonden budget

Een persoonsgebonden budget (PGB) is een geldbedrag. Daarmee kunt u zelf begeleiding inhuren. U moet zelf op zoek naar een hulpverlener. En u maakt zelf de afspraken met hen over het werk dat zij doen. Ook maakt u zelf afspraken over de kosten. De medewerkers van de Wmo kunnen u meer vertellen over het PGB.

Kosten

Voor beschermd wonen betaalt u een eigen bijdrage. Hebt u beschermd wonen door middel van zorg in natura? En woont u in een instelling? Dan betaalt u een eigen bijdrage voor zorg in een instelling. Deze is gelijk aan de eigen bijdrage voor zorg uit de Wlz. De eigen bijdrage wordt berekend door het CAK. Op de website van het CAK kunt u meer informatie vinden over de eigen bijdrage bij beschermd wonen. Ook vindt u hier een rekenmodule om de eigen bijdrage zelf uit te rekenen. Hebt u een PGB voor beschermd wonen? Dan betaalt u de eigen bijdrage voor ondersteuning vanuit de Wmo.

Meer informatie

Weet u niet zeker of u in aanmerking komt voor beschermd wonen? Of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.