Beschermd wonen

Als zelfstandig wonen (met begeleiding thuis) niet meer mogelijk is, kom je mogelijk in aanmerking voor beschermd wonen. Beschermd wonen is een (tijdelijke) vorm van wonen. Je woont dan in een woning van een instelling met daarbij behorende toezicht en begeleiding.

Beschermde woonvormen

In een beschermde woonvorm kun je 24 uur per dag terecht bij een begeleider. Hij of zij helpt je bij alle dagelijkse zaken. In de beschermde woonvorm werk je eraan om weer zo zelfstandig mogelijk te worden. Heb je niet meer 24 uur per dag begeleiding nodig? Dan kun je weer zelfstandig gaan wonen. Bijvoorbeeld met begeleiding thuis of met hulp van de Opstapregeling.

Voor wie is beschermd wonen?

Beschermd wonen is voor volwassenen met psychische of psychosociale problemen. Mensen die niet zelfstandig kunnen wonen. Ook niet als zij hulp krijgen van bijvoorbeeld een mantelzorger of een hulpverlener.

Zijn er andere problemen waardoor er 24 uur toezicht of begeleiding nodig is? Dan kan hiervoor een indicatie voor de Wet langdurige zorg aangevraagd worden. Het gaat daarbij om ouderen met dementie. Of mensen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking.

Hulp aanvragen

Met onderstaand formulier kun je een melding doen voor beschermd wonen. Ook iemand uit jouw omgeving kan deze melding doen. Heb je een Wmo-melding gedaan? Dan nemen wij contact met je op voor het maken van een afspraak. Tijdens een persoonlijk gesprek praat je over de hulp die je nodig hebt. Wij bekijken of je in aanmerking komt voor een Wmo-maatwerkvoorziening.

Meldingsformulier maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Vind je het lastig om te praten met een medewerker van de Wmo? Bijvoorbeeld omdat je het moeilijk vindt voor jezelf op te komen? Dan kun je vragen naar onafhankelijke cliëntondersteuning via MEE Veluwe.

Zorg in natura

Kom je in aanmerking voor een Wmo-maatwerkvoorziening? Dan kunnen wij een hulpverlener inschakelen. Samen met de hulpverlener regelen we de administratie en de kosten van de begeleiding. Dit noemen we zorg in natura. Bij zorg in natura kun je kiezen uit verschillende zorgaanbieders. Wij kunnen je vertellen welke zorgaanbieders dit zijn, maar je kunt ook zelf op zoek naar een zorgaanbieder. Je kunt op de website van onze zorgregio zien welke zorgaanbieders een contract met ons hebben.

Persoonsgebonden budget

Een persoonsgebonden budget (PGB) is een geldbedrag. Daarmee kun je zelf begeleiding inhuren. Je moet zelf op zoek naar een hulpverlener. Je maakt zelf de afspraken met hen over het werk dat zij doen en de kosten.

Kosten

Voor beschermd wonen betaal je een eigen bijdrage. Heb je beschermd wonen door middel van zorg in natura? En woon je in een instelling? Dan betaal je een eigen bijdrage voor zorg in een instelling. Deze is gelijk aan de eigen bijdrage voor zorg uit de Wet langdurige zorg. De eigen bijdrage wordt berekend door het CAK. Op de website van het CAK kun je meer informatie vinden over de eigen bijdrage bij beschermd wonen. Ook vind je hier een rekenmodule om de eigen bijdrage zelf uit te kunnen rekenen. Heb je een PGB voor beschermd wonen? Dan betaal je de eigen bijdrage voor ondersteuning vanuit de Wmo.

Meer informatie

Weet je niet zeker of je in aanmerking komt voor beschermd wonen? Of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op.