Beschermd wonen

Als zelfstandig wonen (met begeleiding thuis) niet meer mogelijk is, komt u mogelijk in aanmerking voor beschermd wonen. Beschermd wonen is een (tijdelijke) vorm van wonen. U woont dan in een woning van een instelling met daarbij horend toezicht en begeleiding.

Beschermde woonvormen

In een beschermde woonvorm kunt u 24 uur per dag terecht bij een begeleider. Hij of zij helpt u bij alle dagelijkse zaken. In de beschermde woonvorm werkt u eraan om weer zo zelfstandig mogelijk te worden. Hebt u niet meer 24 uur per dag begeleiding nodig? Dan kunt u weer zelfstandig gaan wonen. Of u kunt zelfstandig gaan wonen met begeleiding thuis.

Voor wie is beschermd wonen?

Beschermd wonen is voor volwassen mensen met psychische of psychosociale problemen. Het gaat om mensen, die niet zelfstandig kunnen wonen. Ook niet als zij hulp krijgen van bijvoorbeeld een mantelzorger of een hulpverlener.

Mensen met een verstandelijke of psychogeriatrische beperking hebben soms 24 uur per dag toezicht en begeleiding nodig. Hiervoor is een indicatie voor de Wet langdurige zorg nodig. Deze indicatie kan een hulpverlener aanvragen via het CIZ

Hulp aanvragen

Met onderstaand formulier kunt u een melding doen voor beschermd wonen. Ook iemand uit uw omgeving kan deze melding doen. Hebt u een Wmo-melding gedaan? Dan neemt een medewerker van de gemeente contact met u op voor het maken van een afspraak. Tijdens een persoonlijk gesprek praat u over de hulp die u nodig hebt. De gemeente bekijkt of u in aanmerking komt voor een Wmo-maatwerkvoorziening.

Meldingsformulier maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Vindt u het lastig om te praten met een medewerker van de Wmo? Bijvoorbeeld omdat u het moeilijk vindt voor uzelf op te komen? Dan kunt u vragen naar onafhankelijke cliëntondersteuning via MEE Veluwe

Zorg in natura

Komt u in aanmerking voor een Wmo-maatwerkvoorziening? Dan kan de gemeente een hulpverlener inschakelen. De gemeente en de hulpverlener regelen samen de administratie en de kosten van de begeleiding. Dit noemen we zorg in natura.

Persoonsgebonden budget

Een persoonsgebonden budget (PGB) is een geldbedrag. Daarmee kunt u zelf begeleiding inhuren. U moet zelf op zoek naar een hulpverlener. En u maakt zelf de afspraken met hen over het werk dat zij doen. Ook maakt u zelf afspraken over de kosten. De medewerkers van de Wmo kunnen u meer vertellen over het PGB.

Meer informatie

Weet u niet zeker of u in aanmerking komt voor beschermd wonen? Of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.