Maatwerkvoorziening

De gemeente is vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verplicht mensen te ondersteunen die hulp nodig hebben bij het langer thuis wonen. De ondersteuning kan de vorm hebben van een maatwerkvoorziening of een algemene voorziening.

Een maatwerkvoorziening is afgestemd op de individuele behoefte van een persoon. Dit kunnen bepaalde diensten of hulpmiddelen zijn, maar ook woningaanpassingen. Komt uit het persoonlijk gesprek naar voren dat u het probleem niet kunt oplossen? Niet met mensen in uw omgeving en ook niet via een algemene voorziening? Dan kunt u bij de gemeente een maatwerkvoorziening aanvragen.