Dagbesteding

In het leven zijn mensen dagelijks zinvol bezig. Als je jong bent, ga je naar school. Daarna ga je werken of zorgen voor een gezin. Het kan zijn dat het niet meer lukt om zinvol bezig te zijn. U hebt dan geen daginvulling meer.

Hebt u daar wel behoefte aan? Dan kunt u zich melden bij de gemeente of bij de brede basisvoorziening voor dagbesteding. Bij uw melding kijken we naar persoonlijke wensen en mogelijkheden. De brede basisvoorziening organiseert diverse activiteiten die kunnen helpen bij het krijgen van een zinvolle daginvulling. Is de hulp vanuit de brede basisvoorziening niet meer voldoende? Dan kan de gemeente een indicatie afgeven voor dagbesteding. Ook kan dagbesteding mantelzorgers ontlasten, bijvoorbeeld bij dementie.

Wat kan ik zelf regelen?

Hulp van de gemeente is een aanvulling op wat u zelf kunt. En op wat uw familie, vrienden en buren kunnen doen. Is de hulp uit uw omgeving niet genoeg? Dan kunt u hulp krijgen van de gemeente.

Hulp aanvragen

Met onderstaand formulier kunt u een melding doen voor dagbesteding. Ook iemand uit uw omgeving kan deze melding doen. Hebt u een Wmo-melding gedaan? Dan neemt een medewerker van de gemeente contact met u op voor het maken van een afspraak. Tijdens een persoonlijk gesprek praat u over de hulp die u nodig hebt. De gemeente bekijkt of u in aanmerking komt voor een Wmo-maatwerkvoorziening.

Meldingsformulier maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Vindt u het lastig om te praten met een medewerker van de Wmo? Bijvoorbeeld omdat u het moeilijk vindt voor uzelf op te komen? Dan kunt u vragen naar onafhankelijke cliëntondersteuning via MEE Veluwe

Zorg in natura

Komt u in aanmerking voor een Wmo-maatwerkvoorziening? Dan kan de gemeente een hulpverlener inschakelen. De gemeente en de hulpverlener regelen samen de administratie en de kosten van de begeleiding. Dit noemen we zorg in natura.

Bij zorg in natura kunt u kiezen uit verschillende zorgaanbieders. De medewerkers van de Wmo kunnen u vertellen welke zorgaanbieders mogelijk zijn. Ook kunt u zelf op zoek naar een zorgaanbieder. U kunt op de website van onze zorgregio zien welke zorgaanbieders een contract hebben met de gemeente Hattem.

Persoonsgebonden budget

Een persoonsgebonden budget (PGB) is een geldbedrag. Daarmee kunt u zelf dagbesteding regelen. U moet zelf op zoek naar een dagbestedingsplek. En u maakt zelf de afspraken met de instelling. Ook maakt u zelf afspraken over de kosten. De medewerkers van de Wmo kunnen u meer vertellen over het PGB.

Kosten

Voor dagbesteding betaalt u een eigen bijdrage.

Meer informatie

Weet u niet zeker of u in aanmerking komt voor dagbesteding? Of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Kijk ook eens bij de informatie over maatschappelijk werk als u (tijdelijk) hulp nodig hebt. Bijvoorbeeld bij problemen in het gezin, opvoedingsvragen en depressieve klachten. Ook bij geldproblemen, rouw, verdriet, relatieproblemen of echtscheiding kan het maatschappelijk werk u helpen.