Begeleiding thuis

Hebt u behoefte aan praktische en sociale hulp in het dagelijks leven? De gemeente kan u dan helpen met begeleiding. Bij een korte of lichte hulpvraag kunt u als eerste terecht bij de brede basisvoorziening.

Is de brede basisvoorziening in uw situatie niet voldoende? Dan kijkt de gemeente samen met u naar andere vormen van begeleiding. De begeleiding kan individuele hulp thuis zijn, of ondersteuning in een groep. Dit laatste heet dagbesteding.

Bij begeleiding thuis komt uw begeleider regelmatig langs. Hij of zij kan u helpen om bijvoorbeeld uw woning en leven op orde te houden. Denk aan hoe u uw woning opgeruimd en schoon houdt, en het onderhouden van sociale contacten. Ook kan de begeleider u helpen uw uitgaven op een rij te zetten. Of samen met u bedenken wat u in uw vrije tijd kunt doen. De begeleiders bieden u ondersteuning zodat u zelf uw zaken kunt regelen. Zij geven geen therapie of behandeling. Als u dat nodig hebt, kan een begeleider u helpen om dit te regelen.

In sommige gevallen lukt het ook niet meer om zelfstandig te wonen met begeleiding thuis. Soms is er (tijdelijk) ondersteuning nodig gedurende de hele dag. Is dit bij u ook zo? Dan kan uw begeleider of uw behandelaar om andere woonplek voor u vragen. Een woonplek waarbij deze hulp de hele dag aanwezig is. Dit heet beschermd wonen.

Wat kan ik zelf regelen?

Hulp van de gemeente is een aanvulling op wat u zelf kunt. En op wat uw familie, vrienden en buren kunnen doen. Is de hulp uit uw omgeving niet genoeg? Dan kunt u hulp krijgen van de gemeente.

Hulp aanvragen

Met onderstaand formulier kunt u een melding doen voor begeleiding thuis. Ook iemand uit uw omgeving kan deze melding doen. Hebt u een Wmo-melding gedaan? Dan neemt een medewerker van de gemeente contact met u op voor het maken van een afspraak. Tijdens een persoonlijk gesprek praat u over de hulp die u nodig hebt. De gemeente bekijkt of u in aanmerking komt voor een Wmo-maatwerkvoorziening.

Meldingsformulier maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Vindt u het lastig om te praten met een medewerker van de Wmo? Bijvoorbeeld omdat u het moeilijk vindt voor uzelf op te komen? Dan kunt u vragen naar onafhankelijke cliëntondersteuning via MEE Veluwe

Zorg in natura

Komt u in aanmerking voor een Wmo-maatwerkvoorziening? Dan kan de gemeente een hulpverlener inschakelen. De gemeente en de hulpverlener regelen samen de administratie en de kosten van de begeleiding. Dit noemen we zorg in natura.

Bij zorg in natura kunt u kiezen uit verschillende zorgaanbieders. De medewerkers van de Wmo kunnen u vertellen welke zorgaanbieders mogelijk zijn. Ook kunt u zelf op zoek naar een zorgaanbieder. U kunt op de website van onze zorgregio zien welke zorgaanbieders een contract hebben met de gemeente Hattem.

Persoonsgebonden budget

Een persoonsgebonden budget (PGB) is een geldbedrag. Daarmee kunt u zelf begeleiding inhuren. U moet zelf op zoek naar een hulpverlener. En u maakt zelf de afspraken met hen over het werk dat zij doen. Ook maakt u zelf afspraken over de kosten. De medewerkers van de Wmo kunnen u meer vertellen over het PGB.

Kosten

Voor begeleiding thuis betaalt u een eigen bijdrage.

Meer informatie

Weet u niet zeker of u in aanmerking komt voor begeleiding thuis? Of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Kijk ook eens bij de informatie over maatschappelijk werk als u (tijdelijk) hulp nodig hebt. Bijvoorbeeld bij problemen in het gezin, opvoedingsvragen en depressieve klachten. Ook bij geldproblemen, rouw, verdriet, relatieproblemen of echtscheiding kan het maatschappelijk werk u helpen.

Hebt u verpleging en verzorging thuis nodig? Een wijkverpleegkundige kan dit voor u verzorgen. Kijk op verzorging thuis voor meer informatie.