Onafhankelijke cliëntondersteuning

Heb je informatie, advies of hulp nodig bij bijvoorbeeld het persoonlijk gesprek (keukentafelgesprek)? Of bij de aanvraag van een voorziening? Je kunt je laten bijstaan door een partner of een familielid. Je kunt ook een beroep doen op onafhankelijke en kosteloze cliëntondersteuning. Hiervoor kun je terecht bij Stichting MEE.

Voor wie?

Iedereen mag gebruik maken van cliëntondersteuning. Gratis en voor alle leeftijden. Ook als u al zorg of ondersteuning ontvangt, kunt u een beroep doen op cliëntondersteuning. Dat kan bij al uw vragen over bijvoorbeeld ondersteuning, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen. Denk aan een vraag over de opvoeding of ontwikkeling van uw kind. Of over (zelfstandig) wonen of samenleven met iemand met een beperking. Maar ook over leren en werken, of over regels en geldzaken.

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Ook dan kunt u cliëntondersteuning vragen bij het maken van een bezwaar.

Niet alleen voor zaken van de gemeente

Cliëntondersteuning kan u ondersteunen in uw contact met de gemeente en het Centrum voor Jeugd en Gezin. Bijvoorbeeld bij een persoonlijk gesprek of een aanvraag. Maar een cliëntondersteuner kan ook helpen als u een indicatie hebt voor de Wet langdurige zorg. Ook kan de cliëntondersteuner met u op zoek naar een passende zorgorganisatie. Hij of zij kan u ook helpen om alles samen eens op een rijtje te zetten. En vanuit uw belang te bekijken welke mogelijkheden er zijn in uw situatie.

Onafhankelijk; uw belang voorop

De cliëntondersteuner is onafhankelijk. Dat betekent dat hij of zij naast u staat, en samen met u bekijkt wat het beste is in uw situatie. Uw belang staat hierbij voorop. De cliëntondersteuner geeft u informatie en advies, of bekijkt samen met u wat er nodig is om verder te komen. Maar u neemt hierin altijd zelf de beslissingen.

Kosten

U hoeft niet te betalen voor cliëntondersteuning. Het is altijd gratis.

Aanmelding

Wilt u gebruikmaken van cliëntondersteuning? Neem dan contact op met MEE Veluwe.

Ook kunt u zich melden bij de gemeente. Wij kunnen uw aanmelding voor cliëntondersteuning ook voor u regelen.

De ouderenbond in Hattem kan u ondersteunen om goed voorbereid het gesprek aan te gaan.