Onafhankelijke cliëntondersteuning

Heb je informatie, advies of hulp nodig bij bijvoorbeeld het persoonlijk gesprek (keukentafelgesprek)? Of bij de aanvraag van een voorziening? Je kunt je laten bijstaan door een partner of een familielid. Je kunt ook een beroep doen op onafhankelijke cliëntondersteuning. Hiervoor kun je terecht bij MEE.

Voor wie?

Iedereen mag gebruikmaken van cliëntondersteuning. Het is gratis. Ook als je al zorg of ondersteuning ontvangt, kun je een beroep doen op cliëntondersteuning. Dat kan bij al je vragen over bijvoorbeeld ondersteuning, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen. Denk aan een vraag over de opvoeding of ontwikkeling van je kind. Of over (zelfstandig) wonen of samenleven met iemand met een beperking. Maar ook over leren en werken, of over regels en geldzaken.

Ben je het niet eens met een besluit van de gemeente? Ook dan kun je cliëntondersteuning vragen bij het maken van een bezwaar.

Niet alleen voor zaken van de gemeente

Cliëntondersteuning kan je ondersteunen in het contact met ons en het Centrum voor Jeugd en Gezin. Bijvoorbeeld bij een persoonlijk gesprek of een aanvraag. Maar een cliëntondersteuner kan ook helpen als je een indicatie hebt voor de Wet langdurige zorg. Ook kan de cliëntondersteuner met je op zoek naar een passende zorgorganisatie. Hij of zij kan je ook helpen om alles samen op een rijtje te zetten. En vanuit jouw belang te bekijken welke mogelijkheden er zijn in jouw situatie.

Jouw belang voorop

De cliëntondersteuner is onafhankelijk. Dat betekent dat hij of zij naast je staat en samen met jou bekijkt wat het beste is in jouw situatie. De cliëntondersteuner geeft je informatie en advies. Of bekijkt samen met jou wat er nodig is om verder te komen. Je neemt altijd zelf de beslissingen.

Kosten

Je hoeft niet te betalen voor cliëntondersteuning. Het is altijd gratis.

Aanmelding

Wil je gebruikmaken van cliëntondersteuning? Neem dan contact op via www.meesamen.nl.

Ook kun je je melden bij de gemeente. Wij kunnen je aanmelding voor cliëntondersteuning ook regelen.

De ouderenbond in Hattem kan je ondersteunen om goed voorbereid het gesprek aan te gaan.