Eigen bijdrage

Krijgt u hulp of ondersteuning van de gemeente? Dan betaalt u misschien een eigen bijdrage. De gemeente geeft uw zorgkosten door aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Het CAK stuurt u daarna een rekening voor uw eigen bedrage.

Eigen bijdrage bij maatwerkvoorzieningen

Als u 18 jaar bent of ouder, betaalt u een eigen bijdrage voor een maatwerkvoorziening Wmo. Een eigen bijdrage betaalt u bij begeleiding thuis, dagbesteding en hulp bij het huishouden. Ook betaalt u een eigen bijdrage bij hulpmiddelen zoals een scootmobiel of een woningaanpassing.

Hoogte van de eigen bijdrage

Vanaf 1 januari 2019 is de eigen bijdrageregeling veranderd. Bij de berekening van de eigen bijdrage kijken we niet meer naar uw inkomen of vermogen. Iedereen betaalt maximaal € 17,50 per 4 weken. Bent u getrouwd of hebt u een partner? En is minimaal één van u nog geen 66 jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd) oud? Dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. Ook wanneer u een minimuminkomen hebt hoeft u bij de gemeente Hattem geen eigen bijdrage te betalen.

Gebruikt u de voorziening niet (meer)? Dan hoeft u de eigen bijdrage ook niet meer te betalen.

Ook na 1 januari geeft de gemeente de kosten van uw voorziening of ondersteuning door aan het CAK. Het CAK stuurt u dan de facturen voor de eigen bijdrage. Dit gebeurt meestal per 4 weken.

Meer informatie over de eigen bijdrage kunt u vinden op de website van het CAK.