Eigen bijdrage

Krijgt u hulp of ondersteuning van de gemeente en bent u 18 jaar of ouder? Dan betaalt u misschien een eigen bijdrage. De gemeente geeft aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK) door dat u zorg ontvangt. Het CAK stuurt u daarna een rekening voor uw eigen bijdrage.

Krijgt u hulp of ondersteuning van de gemeente en bent u 18 jaar of ouder? Dan betaalt u misschien een eigen bijdrage. De gemeente geeft aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK) door dat u zorg ontvangt. Het CAK stuurt u daarna een rekening voor uw eigen bijdrage.

Een eigen bijdrage betaalt u bij begeleiding thuis, dagbesteding en hulp bij het huishouden. Ook betaalt u een eigen bijdrage bij hulpmiddelen zoals een scootmobiel of een woningaanpassing.

Hoogte van de eigen bijdrage

Vanaf 1 januari 2020 is de eigen bijdrageregeling veranderd. Bij de berekening van de eigen bijdrage kijken we niet meer naar uw inkomen of vermogen. Iedereen betaalt maximaal € 19,00 per maand. Bent u getrouwd of hebt u een partner? En is minimaal één van u nog geen 66 jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd) oud? Dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. Ook wanneer u een inkomen onder 120% van het sociaal minimum heeft hoeft u bij de gemeente Hattem geen eigen bijdrage te betalen. Gebruikt u de voorziening niet meer? Geef dit dan aan ons door zodat u ook de eigen bijdrage niet meer hoeft te betalen.

Meer informatie over de eigen bijdrage kunt u vinden op de website van het CAK.