Brede basisvoorziening

De brede basisvoorziening is bedoeld voor inwoners die (lichte) ondersteuning nodig hebben om zelfredzaam te zijn. Stichting Welzijn Hattem (SWH) coördineert de brede basisvoorziening, en voert deze ook uit.

SWH kan ook andere Hattemse zorgaanbieders hierbij betrekken. De volgende zorgaanbieders maken deel uit van de brede basisvoorziening:

Het Geheugensteunpunt en mantelzorgondersteuning zijn ook onderdeel van de brede basisvoorziening.

Bij de brede basisvoorziening krijgt u voorlichting over allerlei actuele onderwerpen. Ook organiseert de brede basisvoorziening activiteiten. Denk aan ontmoetingen met anderen, hulp bij het invullen van (online) formulieren en aan lichte, individuele begeleiding. SWH verwijst u altijd door naar de juiste organisatie.

Brede basisvoorziening in Hattem

In Hattem kunt u met al uw vragen over welzijn en (lichte) zorg terecht bij de brede basisvoorziening van Stichting Welzijn Hattem. Het inloopspreekuur is op maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 12.00 uur bij SWH in De Marke.