Brede basisvoorziening

De brede basisvoorziening is bedoeld voor inwoners die (lichte) ondersteuning nodig hebben om zelfredzaam te zijn. Stichting Welzijn Hattem (SWH) coördineert de brede basisvoorziening en voert deze ook uit.

SWH kan ook andere Hattemse zorgaanbieders hierbij betrekken. De volgende zorgaanbieders maken deel uit van de brede basisvoorziening:

Het Geheugensteunpunt en mantelzorgondersteuning zijn ook onderdeel van de brede basisvoorziening.

Bij de brede basisvoorziening krijg je voorlichting over allerlei actuele onderwerpen. Ook organiseert de brede basisvoorziening activiteiten. Denk aan ontmoetingen met anderen, hulp bij het invullen van (online) formulieren. En bijvoorbeeld aan lichte, individuele begeleiding. SWH verwijst je altijd door naar de juiste organisatie.

Brede basisvoorziening in Hattem

In Hattem kun je met al je vragen over welzijn en (lichte) zorg terecht bij de brede basisvoorziening van Stichting Welzijn Hattem. Het inloopspreekuur is op maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 12.00 uur bij SWH in De Marke.