Wonen met langdurige zorg

Heb je altijd (intensieve) zorg nodig? En is het nodig dat deze zorg 24 uur per dag in je nabije omgeving gegeven kan worden? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een indicatie voor de Wet langdurige zorg.

Wet langdurige zorg

Bij zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) gaat het om zorg waarbij iemand door een ziekte of aandoening constant is aangewezen op zorg in de nabijheid. Ook kan het gaan om mensen die door een ziekte of aandoening permanent toezicht nodig hebben. Het gaat hierbij om ouderen met dementie. Of mensen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. Als iemand in aanmerking komt voor de Wlz dan gaat dit voor op ondersteuning vanuit de Wmo.

Heb je 24 uur per dag toezicht en begeleiding nodig vanwege psychische of psychsociale problemen? Dan kun je beroep doen op beschermd wonen.

Wlz-zorg in een instelling

Met een Wlz-indicatie kun je zorg met verblijf in een instelling krijgen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een verpleeghuis of verzorgingshuis of een woonvorm in de gehandicaptenzorg. In Hattem kun je onder andere terecht bij de volgende instellingen:

Wlz-zorg thuis

Het is ook mogelijk om Wlz-zorg thuis te krijgen. Dit is alleen mogelijk als je met deze zorg gezond en veilig thuis kunt blijven wonen. Je kunt met je zorgkantoor bespreken op welke manier je de zorg thuis wilt ontvangen.

Aanvraag Wlz

Een aanvraag voor de Wlz kan gedaan worden bij het CIZ. Je kunt zelf de aanvraag doen. Je zorgverlener kan dit ook voor je doen. Als je in aanmerking komt voor de Wlz, krijg je van het CIZ een indicatiebesluit. In dit besluit staat voor welk zorgprofiel je in aanmerking komt. Met deze informatie kan het zorgkantoor je helpen om te zoeken naar een voor jou geschikte plek.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

De onafhankelijke cliëntondersteuner kan je ondersteunen bij het doen van een Wlz-aanvraag.

Kosten

Voor zorg uit de Wlz betaal je een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage is anders dan de eigen bijdrage die je betaalt voor zorg uit de Wmo. De eigen bijdrage wordt berekend door het CAK. Op de website van het CAK kun je meer informatie vinden over de eigen bijdrage bij een Wlz. Hier vind je ook een rekenmodule om de eigen bijdrage zelf uit te kunnen rekenen.