Wonen met langdurige zorg

Hebt u voortdurend (intensieve) zorg nodig? En is het nodig dat deze zorg 24 uur per dag in uw nabije omgeving gegeven kan worden? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een indicatie voor de Wet langdurige zorg.

Wet langdurige zorg

Bij zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) gaat het om zorg waarbij iemand door een ziekte of aandoening voortdurend is aangewezen op zorg in de nabijheid. Ook kan het gaan om een persoon die door een ziekte of aandoening permanent toezicht nodig heeft. Het gaat hierbij om ouderen met dementie. Of mensen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. Als iemand in aanmerking komt voor de Wlz dan gaat dit voor op ondersteuning vanuit de Wmo.

Hebt u 24 uur per dag toezicht en begeleiding nodig vanwege psychische of psychsociale problemen? Dan kunt u een beroep doen op beschermd wonen.

Wlz-zorg in een instelling

Met een Wlz-indicatie kunt u zorg met verblijf in een instelling krijgen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een verpleeghuis of verzorgingshuis of een woonvorm in de gehandicaptenzorg. In Hattem kunt u onder andere terecht bij de volgende instellingen:

Wlz-zorg thuis

Het is ook mogelijk om Wlz-zorg thuis te krijgen. Dit is alleen mogelijk als u met de zorg gezond en veilig thuis kunt blijven wonen. U kunt met uw zorgkantoor bespreken op welke manier u de zorg thuis wilt ontvangen. Hier zijn verschillende mogelijkheden voor.

Aanvraag Wlz

Een aanvraag voor de Wlz kan gedaan worden bij het CIZ. U kunt zelf de aanvraag doen maar uw zorgverlener kan dit ook voor u doen. Als u in aanmerking komt voor de Wlz, krijgt u van het CIZ een indicatiebesluit. In dit besluit staat voor welk zorgprofiel u in aanmerking komt. Met deze informatie kan het zorgkantoor u helpen om te zoeken naar een voor u geschikte plek.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

De onafhankelijke cliëntondersteuner kan u ondersteunen bij het doen van een Wlz-aanvraag. De onafhankelijke cliëntondersteuning wordt geleverd door MEE Veluwe .

Kosten

Voor zorg uit de Wlz betaalt u een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage is anders dan de eigen bijdrage die u betaalt voor zorg uit de Wmo. De eigen bijdrage wordt berekend door het CAK. Op de website van het CAK kunt u meer informatie vinden over de eigen bijdrage bij een Wlz. Hier vindt u ook een rekenmodule om de eigen bijdrage zelf uit te rekenen.