Opstapregeling

De Opstapregeling helpt cliënten om vanuit een instelling beschermd wonen weer zelfstandig te wonen in de wijk.

Wij werken samen met de gemeenten Heerde en Epe, woningcorporatie Triada en zorgorganisaties om mensen die in een instelling beschermd wonen, te ondersteunen bij hun terugkeer naar zelfstandig wonen in de wijk. Dit doen we met de Opstapregeling vanuit de Wmo. Heb je te kampen met een verslaving, met psychiatrische problemen of een verstandelijke beperking? Dan kun je je samen met je zorgorganisatie voor de regeling aanmelden.

Wat is de Opstapregeling?

Via de Opstapregeling kijken we of je in aanmerking komt voor een tijdelijk huurcontract (voor maximaal twee jaar). Dit in combinatie met een aantal uren ambulante begeleiding per week. Als je aan de regeling deel mag nemen, dan vindt er elk half jaar een evaluatie plaats. Gaat het zelfstandig wonen goed? Dan wordt het tijdelijk huurcontract na maximaal 2 jaar omgezet in een huurcontract voor onbepaalde tijd.

Meldingsformulier Opstapregeling