Mantelzorg

Mantelzorgers zijn mensen die zorgen voor familie, vrienden of buren met gezondheidsproblemen.

Iedereen zorgt wel eens voor een ander. Maar daarmee ben je niet meteen mantelzorger. Mantelzorgers zorgen langdurig voor iemand die chronisch ziek is, gehandicapt of hulpbehoevend. Dat kan een ouder zijn, maar ook een kind of ander familielid. Mantelzorgers kunnen ook voor een vriend of een kennis zorgen. Mantelzorgers geven deze zorg omdat ze een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen. De alledaagse zorg voor bijvoorbeeld een gezond kind is geen mantelzorg.

Wie is een mantelzorger?

Een mantelzorger zorgt ten minste 3 maanden lang, minimaal 8 uur per week, voor een ander. Hij of zij krijgt daarvoor niet betaald. Kinderen en jongeren kunnen ook mantelzorger zijn. Dit ben je wanneer bij jou thuis iemand lang ziek, gehandicapt, verslaafd, in de war of depressief is, en jij je daarover vaak zorgen maakt. Jonge mantelzorgers helpen thuis vaak mee, of ze zorgen voor een familielid.

Ondersteuning voor mantelzorgers

Soms raken mantelzorgers het overzicht kwijt. Bijvoorbeeld wanneer veel zorg nodig is, of wanneer de zorg steeds zwaarder wordt, De mantelzorgconsulent kan u informatie of advies geven of een luisterend oor bieden. U kunt deelnemen aan activiteiten, themabijeenkomsten, cursussen, gespreksgroepen en de dag van de mantelzorg. Ook kan een andere vrijwilliger u helpen.

Meer informatie

Meer weten over mantelzorg, of hulp aan mantelzorgers?

Stichting Welzijn Hattem
Daendelsweg 2 (MFC De Marke)
8051 DX Hattem

T (038) 443 28 81
I www.swhattem.nl
E info@swhattem.nl

Waardering voor mantelzorgers

Mantelzorgers doen werk van grote waarde. De gemeente Hattem geeft mantelzorgers daarom elk jaar een financiële blijk van waardering van € 100. Krijgt u zorg of ondersteuning van een mantelzorger? Meld hem of haar dan aan voor dit mantelzorgcompliment. Lees meer over het mantelzorgcompliment.

Vrijwilligersverzekering, ook voor mantelzorgers

Vrijwilligers en mantelzorgers kunnen tijdens hun werkzaamheden schade veroorzaken of een ongeluk krijgen. Om de financiële gevolgen hiervan te dekken, hebben alle gemeenten een vrijwilligersverzekering afgesloten bij Centaal Beheer. Alle vrijwilligers en mantelzorgers zijn automatisch via deze regeling verzekerd. Zij zijn niet zelf aansprakelijk voor de kosten van een schade of ongeval. Lees meer over de vrijwilligersverzekering.