Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein behartigt de belangen van alle Hattemers, ongeacht beperking, afkomst, leeftijd of inkomen.

De Adviesraad voorziet het college, gevraagd en ongevraagd van advies. Het advies kan gaan over nog te ontwikkelen beleid in het sociaal domein. Maar ook over de manier waarop de gemeente haar taken binnen het sociaal domein uitvoert. Belangrijke thema’s zijn jeugd, gezin, zorg, welzijn, wonen in relatie tot zorg, werk en inkomen.

Heb je suggesties voor verbeteringen op het gebied van de genoemde thema’s? Neem dan contact met ons op via adviesraad@hattem.nl.

Meer informatie: verordening Participatieraad

Willem Gunneman

Willem Gunneman (voorzitter)

 

Mariëlle Karssing

Mariëlle Karssing (secretaris)

Rudy Eghuizen

Rudy Eghuizen

 

Wim Rave

Wim Rave

Sietse Mosselman

Sietse Mosselman

 

Erna Klok

Erna Klok

Teus van Hattum

Teus van Hattum

 

Dylan Mulder

Dylan Mulder

Marloes Olthof

Marloes Olthof

 

Gerrit Koers

Gerrit Koers

Monique Bakker-Fredriks (foto volgt)