Gerrit Koers

Als lid van de Adviesraad Sociaal Domein wil ik dat iedere inwoner van onze mooie gemeente Hattem op een gelijkwaardige en zo goed mogelijke manier kan meedoen in onze samenleving. Met elkaar zijn we de ogen en oren die de gemeente nodig heeft om haar beleid, en de uitvoering daarvan, te toetsen aan de realiteit. Ik hoop dat de inwoners van Hattem zich tot mij of andere leden van de Adviesraad wenden om hun ervaringen te delen over het beleid van de gemeente.