Monique Bakker-Fredriks

Als lid van de Adviesraad Sociaal Domein wil ik dat alle inwoners zich gehoord voelen. Ik sta midden in de Hattemse samenleving en ben makkelijk benaderbaar. Hierdoor kan ik een luisterend oor bieden en heb ik een goed beeld van wat er speelt.

Ik wil graag samen met de andere leden gevraagd en ongevraagd advies geven aan de gemeente. Zo kan er overal aan worden gedacht en wordt er niets of niemand vergeten. Ik hoop dat de inwoners van Hattem zich tot mij of andere leden van de Adviesraad wenden.