Willem Gunneman

"Een inclusieve samenleving waarin iedereen meedoet en meetelt. Ongeacht achtergrond, geloof of afkomst. Luisteren naar wat er speelt in de samenleving en handen en voeten geven aan nieuwe initiatieven en beleid. Regelmatig legt de gemeente vraagstukken voor aan de adviesraad. Ook leggen wij op onze beurt vragen vanuit de samenleving neer bij de gemeente. Stukken die een plek krijgen op de politieke agenda. Stad van ons allemaal. Een stad waar het geweldig wonen, werken en recreëren is voor jong en oud. Waar iedereen er echt toe doet en niemand tussen wal en schip valt. Dat is waar ik voor sta.'