Sietse Mosselman

Als 'import-Hattemer' (sinds 2014) voel ik mij inmiddels thuis en verbonden met de mooie Hanzestad. In onze gemeente zijn de lijnen denk ik relatief kort. Toch is er naar mijn mening een belangrijke rol weggelegd voor de Adviesraad Sociaal Domein. Voor de ontwikkeling en uitvoering van beleid is de Adviesraad een belangrijke klankbord voor de gemeente. Het kunnen bijdragen aan het werk van de Adviesraad lijkt mij zowel nuttig als leerzaam. Als lid wil ik kritische vragen stellen over beleidsstukken en meedenken over de uitvoerbaarheid daarvan. Altijd vanuit het perspectief van de inwoners. Heldere, begrijpelijke en doelgroepgerichte communicatie is daarbij voor mij een belangrijk aandachtspunt.