Bijzondere bijstand

Soms sta je plotseling voor een grote, noodzakelijke uitgave. De bijzondere bijstand kan dan misschien een oplossing bieden. Het gaat dan om uitgaven die echt noodzakelijk zijn. Het zijn eenmalige kosten die buiten je normale uitgavenpatroon vallen. Dat wil zeggen dat je ze niet van je inkomen kunt betalen. Denk aan kosten van bewindvoering en rechtsbijstand.

Voor medische kosten heb je een ziektekostenverzekering. Daarom is er meestal geen bijzondere bijstand mogelijk voor medische kosten. Voor het verplichte eigen risico van de ziektekostenverzekering is ook geen bijzondere bijstand mogelijk.

Als je medische kosten hebt, kun je misschien wel gebruikmaken van de collectieve zorgverzekering of van de tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten.

Bijzondere bijstand 2024 aanvragen (met DigiD)

Schriftelijk bijzondere bijstand 2024 aanvragen (pdf 125 kb)

De hoogte van de bijzondere bijstand

Per situatie bepaalt de gemeente de hoogte van de bijzondere bijstand.

Voorwaarden bijzondere bijstand

Wil je bijzondere bijstand aanvragen? Dan mag je inkomen niet hoger zijn dan 120% van de bijstandsnorm.

Daarnaast is je vermogen niet hoger dan:

  • € 7.575 voor een alleenstaande;
  • € 15.150 voor een alleenstaande ouder;
  • € 15.150 voor gehuwden/samenwonenden.

Meer informatie

Weet je niet zeker of je bijzondere bijstand kunt krijgen? Of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Hulp bij het invullen van het aanvraagformulier

Heb je hulp nodig bij het invullen van het (online) aanvraagformulier? Dan kun je contact opnemen met Op KO€RS. Dit is een dienst van Stichting Welzijn Hattem. Op KO€RS ondersteunt je onder andere bij het invullen van formulieren. Kijk voor meer informatie en contactgegevens op www.swhattem.nl/opkoers.