Je vermogen

Om te berekenen hoe hoog je vermogen is, telt het saldo op al je bankrekeningen mee. Dus ook bankrekeningen van minderjarige kinderen. Ook telt contant geld mee. Auto’s die meer waard zijn dan € 2.269 kunnen ook meetellen. Denk daarnaast aan bijvoorbeeld de waarde van een boot, caravan, aandelen of af te kopen verzekeringen.

Een eigen huis is ook vermogen. De gemeente beoordeelt daarom hoeveel vermogen er in je woning zit. Daarbij kijken we naar de overwaarde van je huis. Dit is de waarde die je huis nu heeft, min de nog niet afgeloste hypotheek. Wanneer de overwaarde meer is dan € 63.900 kan dit gevolgen hebben voor je aanvraag.

Heb je vragen over je vermogen? Neem dan contact op met het Loket Werk en Inkomen.

Vermogensgrenzen

€ 7.575 voor een alleenstaande;
€ 15.150 voor een alleenstaande ouder;
€ 15.150 voor gehuwden/samenwonenden.