Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Leven met een chronische ziekte of handicap brengt extra kosten met zich mee. Voor deze kosten kunt u een financiële tegemoetkoming krijgen

Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 2020 schriftelijk aanvragen (pdf 348 kb)

Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 2021 schriftelijk aanvragen (pdf 348 kb)

De hoogte van de toeslag

De toeslag is € 385 per kalenderjaar.

Voorwaarden tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Wilt u deze tegemoetkoming aanvragen, dan gelden de volgende voorwaarden:

  • U bent chronisch ziek of gehandicapt.
  • U bent ouder dan 18 jaar.
  • U woont in de gemeente Hattem.
  • U mag in Nederland verblijven.
  • U maakt geen gebruik van de collectieve ziektekostenverzekering van de gemeente Hattem.
  • Uw inkomen is maximaal 130% van de bijstandsnorm die voor u geldt.
  • U hebt uw verplichte eigen risico voor de zorgverzekering helemaal gebruikt (€ 385 in 2020 en 2021). Hebt u wel een groot deel van uw verplichte eigen risico betaald? Neem dan contact op met de gemeente. Wij bekijken of u toch recht hebt op een tegemoetkoming.

Daarnaast is uw vermogen niet hoger dan:

  • € 6.295 voor een alleenstaande;
  • € 12.590 voor een alleenstaande ouder;
  • € 12.590 voor gehuwden.

Om te bepalen hoe hoog uw vermogen is, telt uw eigen huis niet mee. Hebt u schulden, dan trekken we die af van uw vermogen. Bent u met pensioen? En hebt u geen uitvaartverzekering? Dan telt € 7.500 per persoon van uw vermogen niet mee.

Meer informatie

Weet u niet zeker of u de tegemoetkoming kunt krijgen? Of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Hulp bij het invullen van het aanvraagformulier

Hebt u hulp nodig bij het invullen van het (online) aanvraagformulier? Dan kunt u contact opnemen met Op KO€RS, een dienst van Stichting Welzijn Hattem. Op KO€RS ondersteunt u onder andere bij het invullen van formulieren. Kijk voor meer informatie en contactgegevens op www.swhattem.nl/opkoers.