Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Leven met een chronische ziekte of handicap brengt extra kosten met zich mee. Voor deze kosten kunt u een financiële tegemoetkoming krijgen.

Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 2021 schriftelijk aanvragen (pdf 348 kb)
U kunt de tegemoetkoming aanvragen tot en met 31 december 2022.

Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 2022 schriftelijk aanvragen (pdf 348 kb)
U kunt de tegemoetkoming aanvragen tot en met 31 december 2023.

De hoogte van de toeslag

De toeslag is € 385 per kalenderjaar.

Voorwaarden tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Wilt u deze tegemoetkoming aanvragen, dan gelden de volgende voorwaarden:

  • U bent chronisch ziek of gehandicapt.
  • U bent ouder dan 18 jaar.
  • U woont in de gemeente Hattem.
  • U mag in Nederland verblijven.
  • U maakt geen gebruik van de collectieve ziektekostenverzekering van de gemeente Hattem.
  • Uw inkomen is maximaal 130% van de bijstandsnorm die voor u geldt.
  • U hebt uw verplichte eigen risico voor de zorgverzekering helemaal gebruikt. Hebt u wel een groot deel van uw verplichte eigen risico betaald? Neem dan contact op met de gemeente. Wij bekijken of u toch recht hebt op een tegemoetkoming.

Daarnaast is uw vermogen niet hoger dan:

  • € 6.505 voor een alleenstaande;
  • € 13.010 voor een alleenstaande ouder;
  • € 13.010 voor gehuwden.

Om te bepalen hoe hoog uw vermogen is, telt uw eigen huis niet mee. Hebt u schulden, dan trekken we die af van uw vermogen. Bent u met pensioen? En hebt u geen uitvaartverzekering? Dan telt € 7.500 per persoon van uw vermogen niet mee.

Meer informatie

Weet u niet zeker of u de tegemoetkoming kunt krijgen? Of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Hulp bij het invullen van het aanvraagformulier

Hebt u hulp nodig bij het invullen van het (online) aanvraagformulier? Dan kunt u contact opnemen met Op KO€RS, een dienst van Stichting Welzijn Hattem. Op KO€RS ondersteunt u onder andere bij het invullen van formulieren. Kijk voor meer informatie en contactgegevens op www.swhattem.nl/opkoers.