Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Leven met een chronische ziekte of handicap brengt extra kosten met zich mee. Voor deze kosten kun je een financiële tegemoetkoming krijgen.

Je kunt de tegemoetkoming over 2023 aanvragen tot en met 31 december 2024. Je kunt de tegemoetkoming 2024 aanvragen vanaf het moment dat je het volledige eigen risico hebt gebruikt. Maar uiterlijk tot en met 31 december 2025.

De hoogte van de toeslag

De toeslag is € 385 per kalenderjaar.

Voorwaarden tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Wil je deze tegemoetkoming aanvragen, dan gelden de volgende voorwaarden:

  • Je bent chronisch ziek of gehandicapt.
  • Je bent ouder dan 18 jaar.
  • Je woont in de gemeente Hattem.
  • Je mag in Nederland verblijven.
  • Je maakt geen gebruik van de collectieve ziektekostenverzekering van de gemeente Hattem.
  • Je inkomen is maximaal 130% van de bijstandsnorm die voor jou geldt.
  • Je hebt je verplichte eigen risico voor de zorgverzekering helemaal gebruikt. Heb je al wel een groot deel van de verplichte eigen risico betaald? Neem dan contact op met de gemeente. Wij bekijken of je toch recht hebt op een tegemoetkoming.

Daarnaast is je vermogen niet hoger dan:

  • € 7.575 voor een alleenstaande;
  • € 15.150 voor een alleenstaande ouder;
  • € 15.150 voor gehuwden/samenwonenden.

Om te bepalen hoe hoog je vermogen is, telt je eigen huis niet mee. Heb je schulden? Dan trekken we die af van je vermogen. Ben je met pensioen? En heb je geen uitvaartverzekering? Dan telt € 7.500 per persoon van je vermogen niet mee.

Meer informatie

Weet je niet zeker of je de tegemoetkoming kunt krijgen? Of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Hulp bij het invullen van het aanvraagformulier

Heb je hulp nodig bij het invullen van het (online) aanvraagformulier? Dan kun je contact opnemen met Op KO€RS. Dit is een dienst van Stichting Welzijn Hattem. Op KO€RS ondersteunt je onder andere bij het invullen van formulieren. Kijk voor meer informatie en contactgegevens op www.swhattem.nl/opkoers.