Inkomensgrenzen

In 2024 gelden onderstaande inkomensgrenzen. Dit zijn netto bedragen inclusief vakantietoeslag. Het gaat om de meest voorkomende normen. Er zijn situaties waarin andere normen gelden. Bijvoorbeeld als kosten kunnen worden gedeeld, iemand jonger is dan 21 jaar, of als één partner jonger is dan de pensioengerechtigde leeftijd en één partner ouder is dan de pensioengerechtigde leeftijd.

100% van de bijstandsnorm voor personen tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

Gehuwden / samenwonenden € 1.834,04
Alleenstaande en alleenstaande ouder € 1.283,83

100% van de bijstandsnorm voor personen ouder dan pensioengerechtigde leeftijd

Gehuwden / samenwonenden € 1.932,32
Alleenstaande en alleenstaande ouder € 1.425,76

120% van de bijstandsnorm voor personen tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

Gehuwden / samenwonenden € 2.200,85
Alleenstaande en alleenstaande ouder € 1.540,60

120% van de bijstandsnorm voor personen ouder dan pensioengerechtigde leeftijd

Gehuwden / samenwonenden € 2.318,78
Alleenstaande en alleenstaande ouder € 1.710,91

130% van de bijstandsnorm voor personen tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

Gehuwden / samenwonenden € 2.384,25
Alleenstaande en alleenstaande ouder € 1.668,98

130% van de bijstandsnorm voor personen ouder dan pensioengerechtigde leeftijd

Gehuwden / samenwonenden € 2.512,02
Alleenstaande en alleenstaande ouder € 1.853,49

Let op: bij alleenstaande ouders telt het kindgebonden budget van de belastingdienst niet mee als inkomen.