Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein behartigt de belangen van alle Hattemers, ongeacht beperking, afkomst, leeftijd of inkomen.

De Adviesraad voorziet het college, gevraagd en ongevraagd van advies. Het advies kan gaan over nog te ontwikkelen beleid in het sociaal domein. Maar ook over de manier waarop de gemeente haar taken binnen het sociaal domein uitvoert. Belangrijke thema’s zijn jeugd, gezin, zorg, welzijn, wonen in relatie tot zorg, werk en inkomen.

Heb je suggesties voor verbeteringen op het gebied van de genoemde thema’s? Neem dan contact met ons op via adviesraad@hattem.nl.

Meer informatie: verordening Participatieraad

Willem Gunneman (voorzitter)

Willem Gunneman

 

Elsbeth Lamers (secretaris)

Elsbeth Lamers

Rudy Eghuizen

Rudy Eghuizen

 

Wim Rave

Wim Rave

Mariëlle Karssing

Mariƫlle Karssing

 

Erna Klok

Erna Klok

Teus van Hattum

Teus van Hattum