Inburgeren

Nederlands leren hoort bij inburgeren. En je moet leren hoe Nederlanders wonen en werken. Daarna doe je een examen. Haal je dit inburgeringsexamen, dan ben je ingeburgerd. De meeste inburgeraars zijn asielmigrant (vluchteling).

Verplicht inburgeren

Moet je verplicht inburgeren? Dan krijg je een brief van DUO. In deze brief staat vanaf welke datum je moet inburgeren. Je hebt 3 jaar de tijd om in te burgeren. Kijk voor meer informatie op www.inburgeren.nl

Participatieverklaring

Een onderdeel van de inburgering is dat je leert welke rechten, plichten, normen en waarden gelden in Nederland. Dit valt onder het participatieverklaringstraject. Dit traject wordt afgesloten door het ondertekenen van de participatieverklaring. Door het ondertekenen geef je aan dat je deze rechten, plichten, normen en waarden kent en respecteert.

Stichting Vluchtelingencontact Hattem kan je begeleiden bij dit traject. Je kunt contact opnemen met de heer Barendsen van Stichting Vluchtelingen Contact Hattem. Hij is te bereiken via info@vluchtelingencontact.nl of op telefoonnummer 06-226 777 27.

Voor vragen aan de gemeente kun je contact opnemen met Marja Habers. Zij is te bereiken via habers@hattem.nl of op telefoonnummer (038) 443 16 16.

Vluchtelingen

Stichting VluchtelingenContact Hattem begeleidt statushouders (vluchtelingen met verblijfsvergunning) in Hattem. Woon je in een asielzoekerscentrum en krijg je een woning in Hattem? Dan brengen wij je in contact met VluchtelingenContact Hattem. Zij helpen je met alle praktische zaken.