Inburgeren

Nederlands leren hoort bij inburgeren. En u moet leren hoe Nederlanders wonen en werken. Daarna doet u een examen. Haalt u dit inburgeringsexamen, dan bent u ingeburgerd. De meeste inburgeraars zijn asielmigrant (vluchteling).

Verplicht inburgeren

Moet u verplicht inburgeren? Dan krijgt u een brief van DUO. In de brief staat vanaf welke datum u moet inburgeren. U hebt 3 jaar de tijd om in te burgeren. Dit is de inburgeringstermijn. Kijk voor meer informatie op www.inburgeren.nl

Moest u voor 1 januari 2013 al beginnen met inburgeren? Neem dan contact op met Loket Werk en Inkomen.

Participatieverklaring

Een onderdeel van de inburgering is dat u leert welke rechten, plichten, normen en waarden gelden in Nederland. Dit valt onder het participatieverklaringstraject. Dit traject wordt afgesloten door het ondertekenen van de participatieverklaring. Door het ondertekenen geeft u aan dat u deze rechten, plichten, normen en waarden kent en respecteert.

Stichting Vluchtelingencontact Hattem kan u begeleiden bij dit traject. U kunt contact opnemen met de heer Barendsen van Stichting Vluchtelingen Contact Hattem. Hij is te bereiken via info@vluchtelingencontact.nl of op telefoonnummer 06-226 777 27.

Voor vragen aan de gemeente kunt u contact opnemen met Marja Habers, zij is te bereiken via habers@hattem.nl of op telefoonnummer (038) 443 16 16.

Vluchtelingen

Stichting VluchtelingenContact Hattem begeleidt statushouders (vluchtelingen met verblijfsvergunning) in Hattem. Woont u in een asielzoekerscentrum en krijgt u een woning in Hattem? Dan brengt de gemeente u in contact met VluchtelingenContact Hattem. Zij helpen u met alle praktische zaken.