Hulp en activiteiten voor ouderen

Er is een ouderenbond in Hattem actief. Naast belangenbehartiging organiseert de ouderenbond activiteiten en worden diensten aan leden geboden.

Hulp bij belastingaangifte en aanvraag toeslagen

De ouderenbond heeft speciaal getrainde vrijwilligers om u te helpen bij de belastingaangifte. Ook kunt u hulp krijgen bij het aanvragen of beoordelen van zorgtoeslag, huurtoeslag en de eigen bijdrage van het Centraal Administratie Kantoor (CAK). De vrijwilligers komen meestal bij u thuis.

Ondersteuning persoonlijk gesprek

Tijdens een persoonlijk gesprek met een medewerker van de gemeente Hattem praat u over de hulp die u nodig hebt. Dit gesprek noemen we ook wel het ‘keukentafelgesprek’. Wilt u zich voorbereiden op dit gesprek? De ouderenbond kan u hierbij helpen. De onderwerpen die worden besproken tijdens dit gesprek worden met u doorgenomen. Wilt u een naaste, mantelzorger of onafhankelijke cliëntondersteuner bij het gesprek hebben? De ouderend adviseert u graag. De vrijwilligers van de ouderenbond komen graag bij u thuis.

Kosten

De kosten voor bovenstaande diensten vallen mee, slechts een kleine tegemoetkoming voor de gemaakte reis- en onkosten.

Activiteiten

De ouderenbond organiseert allerlei activiteiten voor hun leden. Het gaat onder andere om de volgende activiteiten:

  • Lezingen en voorlichtingsbijeenkomsten
  • Themamiddagen
  • Uitstapjes
  • Spelletjesavonden

De ouderenbond organiseert ook afzonderlijke contactmiddagen voor de eigen leden. Hier komen interessante onderwerpen aan de orde. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de bond.

Contact afdeling ouderenbonden

De Protestants-Christelijke Ouderen Bond (PCOB) is actief in Hattem.

PCOB
Secretariaat
Mevrouw H. Mulder-Borst
T (038) 444 25 22
E hattem@pcob50plus.nl
I www.pcob.nl