Hulp en activiteiten voor ouderen

Er zijn verschillende ouderenbonden in Hattem actief, ieder met een eigen doelgroep. Naast belangenbehartiging organiseren de ouderenbonden activiteiten en bieden zij diensten aan voor leden.

Hulp bij belastingaangifte en aanvraag toeslagen

De ouderenbonden hebben speciaal getrainde vrijwilligers om u te helpen bij de belastingaangifte. Ook kunt u hulp krijgen bij het aanvragen of beoordelen van zorgtoeslag, huurtoeslag en de eigen bijdrage van het Centraal Administratie Kantoor (CAK). De vrijwilligers komen meestal bij u thuis.

Ondersteuning persoonlijk gesprek

Tijdens een persoonlijk gesprek met een medewerker van de gemeente Hattem praat u over de hulp die u nodig hebt. Dit gesprek noemen we ook wel het ‘keukentafelgesprek’. Wilt u zich voorbereiden op dit gesprek? De ouderenbonden kunnen u hierbij helpen. De onderwerpen die worden besproken tijdens dit gesprek worden met u doorgenomen. Wilt u een naaste, mantelzorger of onafhankelijke cliëntondersteuner bij het gesprek hebben? De ouderenbonden adviseren u graag. De vrijwilligers van de ouderenbonden komen graag bij u thuis.

Kosten

De kosten voor bovenstaande diensten vallen mee, slechts een kleine tegemoetkoming voor de gemaakte reis- en onkosten.

Activiteiten

De ouderenbonden organiseren allerlei activiteiten voor hun leden.  Het gaat onder andere om de volgende activiteiten:

  • Lezingen en voorlichtingsbijeenkomsten
  • Themamiddagen
  • Uitstapjes
  • Spelletjesavonden

De ouderenbonden organiseren ook afzonderlijke contactmiddagen voor de eigen leden. Hier komen interessante onderwerpen aan de orde. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de bonden.

Contact afdeling ouderenbonden

De Katholieke Bond van Ouderen (KBO) en de Protestants-Christelijke Ouderen Bond (PCOB) zijn actief in Hattem.

KBO
Secretariaat
mevrouw A.A. Fijn-van Rosmalen
T (038) 444 87 20
E aarosmalen@hotmail.com

PCOB
Secretariaat
Mevrouw H. Mulder-Borst
T (038) 444 25 22
E hattem@pcob50plus.nl