Hulp en activiteiten voor ouderen

Er is een ouderenbond in Hattem actief. Naast belangenbehartiging organiseert de ouderenbond activiteiten en worden diensten aan leden geboden.

Hulp bij belastingaangifte en aanvraag toeslagen

De ouderenbond heeft speciaal getrainde vrijwilligers om je te helpen bij de belastingaangifte. Ook kun je hulp krijgen bij het aanvragen of beoordelen van zorgtoeslag, huurtoeslag en de eigen bijdrage van het Centraal Administratie Kantoor (CAK). De vrijwilligers komen meestal bij je thuis.

Ondersteuning persoonlijk gesprek

Tijdens een persoonlijk gesprek met een medewerker van de gemeente Hattem praat je over de hulp die jij nodig hebt. Dit gesprek noemen we ook wel het ‘keukentafelgesprek’. Wil je je voorbereiden op dit gesprek? De ouderenbond kan je hierbij helpen. De onderwerpen die worden besproken tijdens dit gesprek worden dan met je doorgenomen. Wil je een naaste, mantelzorger of onafhankelijke cliëntondersteuner bij het gesprek hebben? De ouderend adviseert je graag. De vrijwilligers van de ouderenbond komen graag bij je thuis.

Kosten

De kosten voor bovenstaande diensten vallen mee, alleen een kleine tegemoetkoming voor de gemaakte reis- en onkosten.

Activiteiten

De ouderenbond organiseert allerlei activiteiten voor hun leden. Het gaat onder andere om de volgende activiteiten:

  • Lezingen en voorlichtingsbijeenkomsten
  • Themamiddagen
  • Uitstapjes
  • Spelletjesavonden

De ouderenbond organiseert ook afzonderlijke contactmiddagen voor de eigen leden. Hier komen interessante onderwerpen aan de orde. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de bond.

Contact afdeling ouderenbonden

De Protestants-Christelijke Ouderen Bond (PCOB) is actief in Hattem.

PCOB
mw. J. Harmsen-Ram
Vliegenstein 44
telefoonnummer (038)-444 34 23
pcobhattem@gmail.com