Huisbezoek aan ouderen

In het begin van elk jaar ontvangen mensen die het afgelopen jaar 75 jaar zijn geworden een brief. In deze brief wordt de vraag gesteld of een informatief huisbezoek op prijs wordt gesteld.

Ben je vorig jaar 75 jaar geworden en waardeer je een huisbezoek? Dan wordt tijdens dit bezoek met je gesproken over:

  • Zelfstandig blijven wonen
  • Gezondheid
  • Mobiliteit en vervoer
  • Welbevinden
  • Financiën
  • Tijdsbesteding
  • Beweging
  • Sociale contacten

Twee vrijwillige ouderenadviseurs van Stichting Welzijn Hattem en/of het Rode Kruis verzorgen het bezoek bij je thuis. Door dit huisbezoek krijg je de mogelijkheid om je wensen en hulpvragen te bespreken.

Huisbezoek

De ouderenadviseurs informeren je tijdens het bezoek over de mogelijkheden die er zijn binnen de gemeente Hattem. Onder andere op het gebied van wonen, welzijn, zorg en mobiliteit. Heb je een hulpvraag? De adviseurs denken graag met je mee over een mogelijke oplossing. En adviseren je over eventuele ondersteuningsmogelijkheden. Op deze manier kun je op tijd inspelen op de toekomst. Je houdt daarbij de regie in eigen hand. Het gesprek vindt plaats bij jou thuis en is uiteraard vertrouwelijk.

Meer informatie

Wil je meer weten over het huisbezoek? Neem dan contact op met Stichting Welzijn Hattem, (038) 443 28 81 of stuur een e-mail naar info@swhattem.nl.