Vroegsignalering van schulden

Met vroegsignalering proberen we geldproblemen bij inwoners vroeg in beeld te krijgen en op tijd aan te pakken. Zo proberen we ergere problemen te voorkomen en inwoners waar nodig snel te helpen.

Wat is vroegsignalering?

Wanneer je als inwoner belangrijke vaste lasten niet betaalt, dan probeert de energie- of waterleverancier, zorgverzekeraar of verhuurder ervoor te zorgen dat je de rekening alsnog betaalt. Reageer je niet op betaalherinneringen en pogingen om contact te krijgen? Dan zijn de 5 grote vaste lasten partners (huur, gas, water, licht en zorgverzekering) verplicht dit aan ons te melden. Dat gebeurt wanneer je een betalingsachterstand van meer dan 30 dagen hebt. Wij moeten actie ondernemen als we zo'n signaal ontvangen.

Hoe werkt vroegsignalering?

Wij zoeken contact met je, bijvoorbeeld per telefoon, brief/e-mail of met een huisbezoek. Het doel van dit contact is om samen te bespreken of er hulp nodig is. En welke hulp het beste past. Dit aanbod is altijd vrijwillig, gratis en vrijblijvend. Wij gaan graag met je in gesprek. We kijken naar de oorzaak van de betalingsachterstand en denken mee over een oplossing.

De ondersteuning is vrijwillig. Hulp kan een eenmalig advies zijn. Maar ook een schuldhulpverlenings- en/of zorgtraject. Wij zorgen ervoor dat je zo snel mogelijk de juiste hulp krijgt. Het doel is om je te helpen. Wil je hier geen gebruik van maken? Geef dit aan wanneer wij contact met je opnemen.

Waarom vroegsignalering?

Veel mensen met geldproblemen melden zich niet of pas heel laat. Dit kan verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld schaamte. Dat is nergens voor nodig en zorgt er helaas vaak voor dat problemen groter worden.

Uit landelijke cijfers blijkt dat 1 op de 5 huishoudens (kans heeft op) risicovolle of problematische schulden. Door op tijd in gesprek te gaan kunnen grote problemen voorkomen worden. Natuurlijk geldproblemen, maar ook problemen die door geldzorgen vaak ontstaan. Denk aan stress, spanningen in de gezinssituatie en lichamelijke klachten veroorzaakt door stress.

Hoe zit het met mijn privacy?

Vroegsignalering is sinds 1 januari 2021 verplicht voor gemeenten. Er zijn landelijk afspraken gemaakt met de betrokken organisaties. Deze zijn in een convenant (overeenkomst) opgenomen. Zowel wij als de vaste lasten partners moeten zich hier ook aan houden.

De vaste lasten partners geven betalingsachterstanden door in een beveiligde databank. Wij krijgen hier een melding van. Dat gebeurt op een veilige manier. Alleen noodzakelijke gegevens worden gedeeld. Je wordt vervolgens door ons benaderd.

Wat als ik niet mee wil doen en/of mijn gegevens niet wil delen?

Je kunt bij de woningcorporatie, het energiebedrijf en/of de zorgverzekeraar aangeven dat ze jouw gegevens niet mogen delen. Op het moment dat hulp vanuit vroegsignalering wordt aangeboden kun je dit accepteren of weigeren. Geef dit aan wanneer wij contact met je opnemen. Ook kun je wel of geen toestemming geven om jouw gegevens te gebruiken.

Hoe kan ik hulp krijgen bij geldproblemen?

Lukt het je niet om alle rekeningen op tijd te betalen? Dan kun je op verschillende manieren actie ondernemen. Je kunt bijvoorbeeld contact opnemen met de organisatie die de rekening heeft gestuurd. Misschien kun je een betalingsregeling afspreken. Daarnaast kun je voor ondersteuning contact opnemen met Op KO€RS. Dit is een dienst van Stichting Welzijn Hattem. Kijk voor meer informatie en contactgegevens op www.swhattem.nl/opkoers.