Voor- en vroegschoolse educatie

Een goede start op school is erg belangrijk. Er zijn speciale programma’s om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. De peuteropvang en kleuterschool bieden deze programma’s aan. We noemen dit voor- en vroegschoolse educatie-programma’s, ook wel VVE-programma’s.

Deze programma’s zijn bedoeld voor alle kinderen. Maar ze zijn speciaal geschikt voor kinderen die niet goed Nederlands spreken, of extra hulp nodig hebben. In de programma’s is aandacht voor taal, denken, lichamelijke ontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Een peuteropvang met een VVE-programma noemen we ook wel ‘voorschool’. Als uw kind naar de basisschool gaat, lopen de VVE-programma’s door in groep 1 en 2. Het heet dan vroegschoolse educatie.
De VVE-programma’s willen peuters met een mogelijke (kans op) achterstand beter voorbereiden op de basisschool. Ook zorgen de programma’s ervoor dat kleuters zonder achterstand aan groep 3 kunnen beginnen.

Hoe kunt u zelf uw kind goed voorbereiden?

Het stimuleren van de taalontwikkeling begint al vroeg. Bij het eerste bezoek aan het consultatiebureau ontvangen ouders een Boekstart-bon van de bibliotheek waarmee ze het Boekstartkoffertje (met voorleesboekjes) kunnen ophalen en hun kind gratis kunnen aanmelden als lid van de bibliotheek.

Als ouder kunt u actief meehelpen bij de ontwikkeling van uw kind. Dat doet u door thuis ook voor te lezen, te spelen, te tekenen en te zingen. Daarnaast kunt u met uw kind praten over wat het leert op de peuteropvang of het kinderdagverblijf.

Samenwerking met het consultatiebureau

De pedagogische medewerkers van de peuteropvang overleggen regelmatig met de verpleegkundige van het consultatiebureau. Zij volgen de ontwikkeling van uw kind. Als het nodig is, krijgen kinderen en ouders speciale hulp.

Wanneer op het consultatiebureau wordt geconstateerd dat de taal- en spraakontwikkeling bij uw kind achterblijft, kan er een indicatie voor VVE worden afgegeven. Op deze manier kan uw kind deelnemen aan het VVE-programma van de kinderopvang. U kunt zelf contact opnemen met de kinderopvang voor een intake en rondleiding.

De logopediste volgt uw kind tot aan groep 3 en neemt tussentijds toetsen af om de voortgang te meten. Ook wordt er gekeken of er logopedie nodig is en/of de inzet van bijvoorbeeld de Voorleesexpress. Via de leidsters van de kinderopvang wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van uw kind.

Wanneer uw kind vier jaar is en naar de basisschool gaat, zorgt de kinderopvang ervoor dat de basisschool goed op de hoogte is van de taal- en spraakontwikkeling van uw kind. Aan het einde van de kleuterperiode neemt de logopediste nog een toets af die met de ouders en de leerkracht besproken wordt. Zo wordt er gekeken of er in groep 3 aanvullende hulp wenselijk is.

Wie bieden VVE aan?

In Hattem verzorgt Partou de voorschoolse educatie.

Alle basisscholen bieden vroegschoolse educatie aan. Kijk voor een overzicht van alle basisscholen in Hattem in de digitale gemeentegids