Voor- en vroegschoolse educatie

Een goede start op school is erg belangrijk. Er zijn speciale programma’s om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. De peuteropvang en kleuterschool bieden deze programma’s aan. We noemen dit voor- en vroegschoolse educatie-programma’s, kortweg VVE-programma’s.

Deze programma’s zijn bedoeld voor alle kinderen. Ze zijn speciaal geschikt voor kinderen die niet goed Nederlands spreken, of extra hulp nodig hebben. In de programma’s is aandacht voor taal, denken, lichamelijke ontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Een peuteropvang met een VVE-programma noemen we ook wel ‘voorschool’. Als uw kind naar de basisschool gaat, lopen de VVE-programma’s door in groep 1 en 2. Het heet dan vroegschoolse educatie.

De VVE-programma’s willen peuters met een mogelijke (kans op) achterstand beter voorbereiden op de basisschool. Ook zorgen de programma’s ervoor dat kleuters zonder achterstand aan groep 3 kunnen beginnen.

Hoe kunt u zelf uw kind goed voorbereiden?

Als ouder kunt u actief meehelpen bij de ontwikkeling van uw kind. Dat doet u door thuis ook voor te lezen, te spelen, te tekenen en te zingen. Daarnaast kunt u met uw kind praten over wat het leert op de peuteropvang of het kinderdagverblijf.

Samenwerking met het consultatiebureau

De pedagogische medewerkers van de peuteropvang overleggen regelmatig met de verpleegkundige van het consultatiebureau. Zij volgen de ontwikkeling van uw kind. Als het nodig is, krijgen kinderen en ouders speciale hulp.

Wie bieden VVE aan?

In Hattem verzorgt Partou de voorschoolse educatie.

Alle basisscholen bieden vroegschoolse educatie aan. Kijk voor een overzicht van alle basisscholen in Hattem in de digitale gemeentegids