Kinderopvang

Op een kinderdagverblijf, bij een gastouder of bij de peuteropvang krijgt je kind de ruimte. Hij of zij kan er leren, plezier maken en zich ontwikkelen in een veilige en vertrouwde omgeving.

Kinderdagverblijven

Je kind kan vanaf ongeveer zes weken tot vier jaar naar een kinderdagverblijf. Kinderdagverblijven zijn de hele dag open. Je bepaalt zelf wanneer en hoe vaak jij je kind naar het kinderdagverblijf brengt.

Peuteropvang

Peuteropvang is bedoeld voor kinderen vanaf 2,5 jaar tot de leeftijd waarop zij naar de basisschool gaan. Op de peuteropvang komen zij in contact met leeftijdgenootjes. Spelenderwijs worden zij voorbereid op de basisschool. Peuters kunnen 1 of 2 dagdelen per week naar de peuteropvang.

Eisen kinderopvang

Kinderdagverblijven, gastouders en peuteropvang moeten aan de wettelijke regels voor kwaliteit en veiligheid voldoen. Alleen goedgekeurde locaties staan in het landelijk register kinderopvang

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Sommige peuteropvanglocaties hebben speciale aandacht voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE).

Kosten

Ouders betalen een ouderbijdrage voor kinderopvang. Deze ouderbijdrage staat op de website van de aanbieder. Je komt misschien in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Kijk op www.toeslagen.nl of je hier recht op hebt en hoe je dit kunt aanvragen.

De gemeente kan de vergoeding van de Belastingdienst aanvullen tot 100% van de kosten van kinderopvang. Kijk voor meer informatie op tegemoetkoming kosten kinderopvang.

Kom je niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag? Dan kun je bij Partou terecht voor gesubsidieerde peuteropvang.