Kinderopvang

Op een kinderdagverblijf, bij een gastouder of bij de peuteropvang krijgt je kind de ruimte. Hij of zij kan er leren, plezier maken en zich ontwikkelen in een veilige en vertrouwde omgeving.

Kinderdagverblijven

Je kind kan vanaf ongeveer zes weken tot vier jaar naar een kinderdagverblijf. Kinderdagverblijven zijn de hele dag open. Je bepaalt zelf wanneer en hoe vaak jij je kind naar het kinderdagverblijf brengt.

Peuteropvang

Peuteropvang is bedoeld voor kinderen vanaf 2,5 jaar tot de leeftijd waarop zij naar de basisschool gaan. Op de peuteropvang komen zij in contact met leeftijdgenootjes. Spelenderwijs worden zij voorbereid op de basisschool. Peuters kunnen 1 of 2 dagdelen per week naar de peuteropvang.

Eisen kinderopvang

Kinderdagverblijven, gastouders en peuteropvang moeten aan de wettelijke regels voor kwaliteit en veiligheid voldoen. Alleen goedgekeurde locaties staan in het landelijk register kinderopvang

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Sommige peuteropvanglocaties hebben speciale aandacht voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE).

Kosten

Ouders betalen een ouderbijdrage voor kinderopvang. Deze ouderbijdrage staat op de website van de aanbieder. Je komt misschien in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Kijk op www.toeslagen.nl of je hier recht op hebt en hoe je dit kunt aanvragen.

De gemeente kan de vergoeding van de Belastingdienst aanvullen tot 100% van de kosten van kinderopvang. Kijk voor meer informatie op tegemoetkoming kosten kinderopvang.

Kom je niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag? Dan kun je bij Partou terecht voor gesubsidieerde peuteropvang.

Melding doen bij de GGD

Het kan zijn dat je niet tevreden bent over de kwaliteit van de kinderopvang. Het is verstandig om je zorgen in eerste instantie te bespreken met de kinderopvang zelf.

De organisatie kan namelijk zelf het beste uitleggen wat de situatie is of -als dat nodig is- verbeteringen toepassen. Als je signalen of informatie hebt dat een kinderopvang, gastouder of gastouderbureau niet aan de wettelijke eisen voldoet (en bespreking met de organisatie heeft dit niet opgelost), dan kun je hiervan een melding doen. Je kunt dan contact opnemen met onze administratie: kinderopvang@ggdnog.nl of via het algemene telefoonnummer 088-4433000.

Bij complexe meldingen vragen we je om zoveel mogelijk informatie op schrift te zetten. Bij het behandelen van een melding vragen we je om de situatie zo concreet mogelijk weer te geven en ook te laten weten welke stappen je eerder hebt genomen om de situatie te verbeteren.

Weet je niet goed of er wel of niet aan de eisen wordt voldaan? Een organisatie heeft het beleid over veiligheid, gezondheid, pedagogiek en de inzet van personeel vastgelegd. Je kunt hier naar vragen bij de kinderopvang. Is het beleid niet duidelijk, of zou je willen dat het wordt gewijzigd? De oudercommissie van de kinderopvang of gastouderbureau kan ongevraagd advies geven over het te voeren beleid.

Geen klachtencommissie

De GGD is geen klachtencommissie. Dit betekent dat wij een individuele klacht niet in behandeling kunnen nemen. Een kinderopvang of gastouderbureau heeft een klachtenregeling. Je bent hier als ouder over geïnformeerd. De klachtenregeling bestaat meestal uit een interne regeling (waarbij je in gesprek gaat met de leidinggevende of directie) en een externe regeling: je kunt dan je klacht neerleggen bij een onafhankelijke klachtencommissie.

Vermoeden van kindermishandeling of misbruik

Als je een vermoeden hebt van mogelijke kindermishandeling of seksueel misbruik door een medewerker van een kinderopvang of een gastouder, dan meld je dit bij de directie van de kinderopvang of het gastouderbureau. De directie is verplicht om contact op te nemen met de Vertrouwensinspectie. Je kunt zelf ook contact opnemen met de Vertrouwensinspectie. Het telefoonnummer is 0900 -111 31 11.