Leerplicht

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Dit staat in de Leerplichtwet. Daarnaast heeft een kind ook een ‘kwalificatieplicht’. Dat wil zeggen: hij of zij moet een diploma halen.

De leerplicht zorgt ervoor dat je kind voldoende kennis en vaardigheden krijgt. Zo kan hij of zij zelfstandig in de samenleving functioneren. Een afgeronde schoolopleiding is daarvoor een eerste voorwaarde.

Voorwaarden

De rechten en plichten uit de Leerplichtwet gelden voor alle kinderen en jongeren die in Nederland wonen of hier lang verblijven. In de Leerplichtwet staat dat een kind volledig leerplichtig is vanaf het moment dat het 5 jaar wordt. De leerplicht geldt:

  • tot het einde van het schooljaar waarin een kind 16 jaar wordt;
  • of tot het einde van het twaalfde schooljaar.

Bovendien geldt de kwalificatieplicht tot de 18e verjaardag. Of tot het moment dat de jongere een startkwalificatie heeft. Dat is een mbo-diploma (vanaf niveau 2), een havo- of vwo-diploma. Met een startkwalificatie is de kans op een baan groter.

Ongeoorloofd verzuim

Een kind is verplicht om elke schooldag naar school te gaan. Gebeurt dit niet en is er geen afmelding bij school? Dan gaat het om ongeoorloofd verzuim. Scholen moeten dit melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. De leerplichtambtenaar onderzoekt vervolgens waarom het kind heeft verzuimd. Samen met het kind, zijn of haar ouders en school zoekt de leerplichtambtenaar naar oplossingen.

Luxeverzuim

Als een leerplichtig kind buiten de schoolvakanties om met vakantie gaat, noemen we dat luxeverzuim. Voor luxeverzuim hebben kinderen en ouders een vrijstelling nodig van de school of instelling. Is die vrijstelling er niet? Dan moeten scholen dit melden bij de leerplichtambtenaar. Bij luxeverzuim maakt de leerplichtambtenaar een proces-verbaal op. De rechter kan een boete opleggen.

Hulp van de leerplichtambtenaar

Wij willen graag dat een kind zich ontwikkelt en een startkwalificatie haalt. De leerplichtambtenaar is er daarom ook voor hulp aan ouders en verzorgers. Zijn er bijvoorbeeld problemen waardoor je kind niet naar school gaat? We zoeken samen naar een oplossing. De leerplichtambtenaar van de gemeente Hattem is Lisanne van Raan. Kijk op onderstaande website hoe je met haar in contact kunt komen. Deze website biedt daarnaast ook informatie aan kinderen, ouders en scholen om schoolafwezigheid en voortijdig schoolverlaten te voorkomen.

www.lerenwerktwel.nl