Dementievriendelijke gemeente

Gemeente Hattem wil een dementievriendelijke gemeente zijn. Een gemeente waarin mensen met dementie gewoon boodschappen doen en naar hun kerk, vereniging of bibliotheek gaan. En waarin de gemeenschap bijspringt wanneer zij het even niet meer weten.

Het aantal mensen met dementie stijgt, ook in Hattem. Mensen met beginnende dementie kunnen op dit moment bij het Geheugensteunpunt terecht. Voor advies en informatie, gezelligheid, actief bezig zijn en om elkaar te ondersteunen. Om als gemeente echt dementievriendelijk te zijn, is nog een stap extra nodig. Denk aan trainingen voor inwoners, vrijwilligers en mantelzorgers en bijeenkomsten voor professionals, die we als gemeente samen organiseren met het Netwerk Dementie Oost-Veluwe.

Samen bereiken we meer

We vragen ondernemers instellingen om mee te doen. Graag willen wij u uitnodigingen om samen met wethouder Hospers voor 31 maart een intentieverklaring te ondertekenen. Zo maken we ons samen sterk om:

  • Inwoners bewust te maken van de impact van dementie voor mensen met dementie, hun directe omgeving en op de samenleving als geheel.
  • Inwoners te informeren over dementie zodat de kennis wordt vergroot, men de signalen van dementie kan herkennen en men weet waar mensen met dementie en hun mantelzorgers terecht kunnen voor hulp en ondersteuning.

Onderteken de intentieverklaring

Een aantal Hattemse bedrijven, stichtingen en organisaties heeft al aangegeven de intentieverklaring te ondertekenen. Doet u mee? Neem dan contact op met een van de leden van de lokale werkgroep Samen dementievriendelijk Hattem (de contactgegevens vindt u hieronder).

Lokale werkgroep Samen dementievriendelijk Hattem

Monique Zuidwijk, Alzheimer Nederland, afdeling Oost-Veluwe:
06-468 44 144, m.zuidwijk@alzheimervrijwilligers.nl.

Ellen Snijder, coördinator Geheugensteunpunt bij Stichting Welzijn Hattem:
06-125 30 048, ellensnijder@swhattem.nl.

Annemarie van der Velde, beleidsmedewerker Wmo bij de gemeente Hattem:
(038) 443 16 16, AnnemarievanderVelde@hattem.nl