De intentieverklaring dementievriendelijke gemeente

De gemeente Hattem wil dat mensen met dementie zoveel mogelijk blijven meedoen in de samenleving. Dat vraagt om kennis en bewustzijn van de omgeving. Zo kan de samenleving in de gemeente Hattem adequaat reageren op mensen met dementie en hun mantelzorgers/naasten. De ondertekenaars van deze intentieverklaring spreken hun intentie uit om hier samen aan te gaan werken.

De ondertekenaars van deze intentieverklaring spannen zich gezamenlijk in om de inwoners van de gemeente Hattem bewust te maken van de impact van dementie op de mensen zelf, op hun directe omgeving en op de samenleving als geheel. Zij spannen zich in om het volgende te realiseren:

  • Het bespreekbaar maken van dementie door het onderwerp op de agenda van bijeenkomsten te zetten, met inwoners in gesprek te gaan en hen te informeren over dementie. Zo kunnen zij de signalen van dementie herkennen en weten zij waar mensen met dementie en hun mantelzorger(s) terecht kunnen voor hulp en ondersteuning.
  • Het volgen van gratis trainingen door inwoners, vrijwilligers en mantelzorgers in de gemeente Hattem, gefaciliteerd door het landelijke project Samen Dementievriendelijk. De trainingen zijn zowel online als op locatie beschikbaar.
  • Het volgen van trainingen door medewerkers van organisaties en ondernemers, gefaciliteerd door Samen Dementievriendelijk, tegen een kleine vergoeding per medewerker. De trainingen vinden op locatie plaats aan groepen van 10 tot 15 medewerkers.
  • Het deelnemen aan een bijeenkomst voor deskundigheidsbevordering van helpenden, verzorgenden en wijkverpleegkundigen, gefaciliteerd door het Netwerk Dementie.
  • Het faciliteren van informatiebijeenkomsten voor inwoners door middel van het beschikbaar stellen van locaties, zoals kerkelijke gebouwen in Hattem.

Looptijd, evaluatie en voortgang

De ondertekenaars evalueren jaarlijks deze intentieverklaring en passen zo nodig hun activiteiten aan. De intentieverklaring treedt in het voorjaar van 2020 in werking.

Ondertekenaars

De Intentieverklaring voor het realiseren van een dementievriendelijke samenleving in de gemeente Hattem wordt ondertekend door een aantal bedrijven, stichtingen en organisaties:

Wilt u ook meedoen met uw bedrijf of organisatie? Doet u mee? Neem dan contact op met een van de leden van de lokale werkgroep Samen dementievriendelijk Hattem.