Gehandicaptenparkeerplaats

Bent u gehandicapt en kunt u niet dicht bij uw huis parkeren? Als er niet genoeg parkeerplekken zijn in uw buurt, dan kunt u een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen bij de gemeente.

De gemeente beoordeelt of u in aanmerking komt voor zo’n parkeerplaats. De gemeente kijkt naar de beschikbare parkeerruimte in uw buurt, en naar de verkeersveiligheid.

Gehandicaptenparkeerplaats aanvragen met uw DigiD

U kunt ook schriftelijk een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen (pdf 22 kb)

Voorwaarden

  • U kunt een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen als uw arts verklaart dat u minder dan 100 meter zelfstandig kunt lopen. Daarnaast moet u bestuurder zijn van een voertuig.
  • U hebt recht op een gehandicaptenparkeerplaats zolang uw rijbewijs en gehandicaptenparkeerkaart Bestuurder geldig is. Wilt u het ons laten weten als uw situatie verandert?

Aanvraag

Voor het aanvragen van een gehandicaptenparkeerplaats bij de gemeente, hebt u een gehandicaptenparkeerkaart Bestuurder nodig (die nog minimaal 6 maanden geldig is). Maak een kopie van beide kanten van deze kaart. Ook hebben we een kopie nodig van uw rijbewijs (nog minimaal 1 jaar geldig) en van uw kentekenbewijs.

Na ontvangst van uw aanvraagformulier nemen wij contact met u op. Samen bekijken wij de beste locatie voor de gehandicaptenparkeerplaats. Vervolgens neemt de gemeente een verkeersbesluit op uw aanvraag, en publiceert dit in de Staatscourant en het huis-aan-huisblad. Na ongeveer twee weken plaatst de gemeente een verkeersbord. Daaronder komt een bord met het kenteken van uw voertuig. De gegevens hiervoor levert u zelf aan.

Kosten

Het aanvragen van een gehandicaptenparkeerplaats is gratis.

Termijn

De gemeente beslist binnen acht weken na ontvangst van uw aanvraag of u de parkeerplek krijgt. De gemeente kan deze termijn eenmaal verlengen.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen onze beslissing. Doe dit binnen 6 weken na de uitspraak. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. Voor meer informatie kijkt u op bezwaar, beroep of klacht.

Meer informatie

Voor het aanvragen van een gehandicaptenparkeerplaats hebt u een gehandicaptenparkeerkaart Bestuurder nodig. Kijk voor meer informatie op: gehandicaptenparkeerkaart aanvragen.

Hulp bij het invullen van het aanvraagformulier

Hebt u hulp nodig bij het invullen van het (online) aanvraagformulier? Dan kunt u contact opnemen met Op KO€RS, een dienst van Stichting Welzijn Hattem. Op KO€RS ondersteunt u onder andere bij het invullen van formulieren. Kijk voor meer informatie en contactgegevens op www.swhattem.nl/opkoers.