Gehandicaptenparkeerkaart

Kunt u niet goed lopen? Of hebt u een beperking? Dan kunt u een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. Hiermee kunt u parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats.

Er zijn 3 soorten kaarten:

 1. Bestuurderskaart: als u een (loop-)beperking hebt, maar wel zelf auto rijdt. Op een bestuurderskaart staat geen kenteken. U kunt de kaart dus voor elk voertuig gebruiken.
 2. Passagierskaart: als u een (loop-)beperking hebt, en afhankelijk bent van vervoer door anderen. Een passagierskaart is persoonsgebonden. Alleen u kunt de kaart gebruiken.
 3. Instellingenkaart: voor zorginstellingen die bewoners met een handicap vervoeren.

U kunt ook een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen als u permanent een rolstoel gebruikt.

Gehandicaptenparkeerkaarten zijn maximaal 5 jaar geldig. U moet 2 maanden voor het aflopen van de geldigheid een nieuwe parkeerkaart aanvragen.

Let op: aan het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart zijn kosten verbonden. Ook is een medische keuring verplicht. Lees voor u de kaart aanvraagt eerst onderstaande voorwaarden.

Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen met uw DigiD

Voorwaarden

Voor het ontvangen van een bestuurderskaart en een passagierskaart geldt een aantal voorwaarden. Deze vindt u hieronder.

Bestuurderskaart

Voor het ontvangen van een bestuurderskaart geldt dat:

 • u een aantoonbare loopbeperking hebt, die lang duurt (minimaal 6 maanden);
 • u geen 100 meter achter elkaar kunt lopen, met of zonder hulpmiddelen;
 • u zelf bestuurder bent van een voertuig.

Passagierskaart

Voor het ontvangen van een passagierskaart geldt dat:

 • u een aantoonbare loopbeperking hebt, die lang duurt (minimaal 6 maanden);
 • u geen 100 meter achter elkaar kunt lopen met of zonder hulpmiddelen;
 • u bestuurt niet zelf een voertuig, maar bent steeds afhankelijk van de bestuurder die u vervoert.

Voldoet u niet aan de criteria voor het ontvangen van een gehandicaptenparkeerkaart? Maar wilt u toch in aanmerking komen voor een parkeerkaart? Dan kunt u een beroep doen op de ‘hardheidsclausule’. Die is er voor mensen die door een aandoening of gebrek een ernstige beperking hebben.

Kosten

Het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart kost geld.

De tarieven voor 2022 zijn:

 • bij toekenning, na keuring door een arts of adviseur € 183,15
 • bij toekenning, zonder keuring door een arts of adviseur € 64,65
 • bij afwijzing, na keuring door een arts of adviseur € 165,35
 • bij toekenning van een duplicaat na vermissing, diefstal of vernieling € 64,65

Aanvraag

U vraagt een gehandicaptenparkeerkaart aan bij de gemeente. U kunt dit op verschillende manieren doen.

Online aanvragen

U kunt een gehandicaptenparkeerkaart direct online aanvragen. U hebt hiervoor uw DigiD nodig.

Schriftelijk aanvragen

Hebt u geen DigiD? U kunt een gehandicaptenparkeerkaart schriftelijk aanvragen (pdf 339 kb). U kunt het aanvraagformulier downloaden, printen, invullen en opsturen naar de gemeente Hattem.

Persoonlijk aanvragen

Komt u liever persoonlijk langs om een gehandicaptenparkeerkaart aan te vragen? Dat kan ook. U kunt hiervoor een afspraak maken. Neemt u wel een geldig legitimatiebewijs mee als u naar het stadhuis komt.

Meesturen

Wij vragen u 1 recente pasfoto mee te sturen met uw aanvraag. Ook als u uw aanvraag online indient, hebben we uw foto nodig. Die kunt u opsturen naar de gemeente, Postbus 93, 8050 AB Hattem. Vermeld hierbij uw naam en de datum waarop u de aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart doet.

Instellingenkaart

Zorginstellingen kunnen een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen voor het vervoer van bewoners met een beperking. U hoeft niet voor iedere bewoner apart een kaart aan te vragen. Voor het aanvragen van deze gehandicaptenparkeerkaart kunt u telefonisch contact met ons opnemen. Wij zijn bereikbaar op (038) 443 16 16.

Procedure

Na het ontvangen van de aanvraag voor een bestuurderskaart of passagierskaart, volgt een medische keuring. Deze keuring door een arts of adviseur is verplicht. Hebt u al eerder een gehandicaptenparkeerkaart gekregen? Dan is een keuring niet nodig als bij ons bekend is dat u nog steeds voldoet aan de voorwaarden voor de kaart. Een medewerker van de keuringsinstantie neemt contact met u op voor het plannen van de medische keuring.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst over uw aanvraag. U ontvangt van ons een schriftelijke beslissing op uw aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen onze beslissing. Doe dit binnen 6 weken na de uitspraak. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. Voor meer informatie kijkt u op bezwaar, beroep of klacht.

Hulp bij het invullen van het aanvraagformulier

Hebt u hulp nodig bij het invullen van het (online) aanvraagformulier? Dan kunt u contact opnemen met Op KO€RS, een dienst van Stichting Welzijn Hattem. Op KO€RS ondersteunt u onder andere bij het invullen van formulieren. Kijk voor meer informatie en contactgegevens op www.swhattem.nl/opkoers.