Bezwaar, beroep of klacht

Informatie over het indienen van een klacht en het indienen van een bezwaar- of beroepschrift.

Bezwaarschrift indienen

Wanneer u als inwoner, bedrijf of instelling het niet eens bent met een besluit van de gemeente, kunt u hiertegen een bezwaarschrift  indienen. Het kan een besluit zijn dat u heeft ontvangen maar ook bijvoorbeeld uw buurman. Het moet dan zo zijn dat het besluit voor u nadelige gevolgen heeft. Het moet wel gaan om een besluit als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht.

Op de pagina Bezwaarschrift indienen leest u hoe u bezwaar kunt maken.

Beroepschrift indienen

De gemeente beslist over uw bezwaar tegen een gemeentelijk besluit. Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente over uw bezwaar, dan kunt u in beroep gaan. In de brief van de gemeente met de beslissing op uw bezwaarschrift staat vermeld bij wie u in beroep kunt gaan. Dit is meestal de rechtbank.

Op de pagina Beroepschrift indienen leest u hoe u beroep kunt instellen.

Klacht indienen

Het kan zijn dat u ontevreden bent over hoe u bent behandeld door een medewerker van de gemeente. U kunt dan een klacht indienen. Dit moet u doen bij het college van burgemeester en wethouders. Zij kunnen u vragen om meer uitleg. U legt dan uit waardoor u te maken kreeg met de gemeente. Ook geeft u precies aan wat er gebeurd is.

Op de pagina Klacht indienen leest u hoe u een klacht kunt indienen.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Wilt u bezwaar maken maar lukt u dat niet zelf? Dan kunt u een beroep doen op onafhankelijke cliëntondersteuning om u daarbij te helpen.

Meer informatie