Vrijwilligersverzekering

Vrijwilligers en mantelzorgers kunnen tijdens hun werkzaamheden schade veroorzaken of een ongeluk krijgen. Om de financiële gevolgen hiervan te dekken, hebben alle gemeenten een vrijwilligersverzekering afgesloten bij Centaal Beheer.

Alle vrijwilligers en mantelzorgers zijn automatisch via deze regeling verzekerd. Zij zijn niet zelf aansprakelijk voor de kosten van een schade of ongeval.

Schadeformulier VNG Vrijwilligerspolis

Onderdelen verzekering

Deze vrijwilligersverzekering bestaat uit:

 • Ongevallenverzekering vrijwilligers en mantelzorgers
 • Aansprakelijkheidsverzekering vrijwilligers en mantelzorgers
 • Persoonlijke eigendommenverzekering vrijwilligers en mantelzorgers
 • Rechtsbijstandverzekering vrijwilligers en mantelzorgers
 • Aansprakelijkheidsverzekering rechtspersonen
 • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering vrijwilligers
 • Verkeersaansprakelijkheidsverzekering rechtspersonen

Voorwaarden

In de volgende gevallen bent u automatisch verzekerd via de gemeentelijke vrijwilligersverzekering:

 • U doet onverplicht en onbetaald vrijwilligerswerk voor een vereniging of organisatie. Dit doet u voor anderen of voor de samenleving, waarbij u een maatschappelijk belang dient. Dit geldt ook voor eenmalige activiteiten.
 • U bent mantelzorger en verleent langdurig en intensief zorg, minimaal 8 uur per week.
 • U bent scholier en neemt deel aan een maatschappelijke stage.
 • U doet vrijwilligerswerk als tegenprestatie voor uw uitkering.

Schade verhalen op eigen verzekering

Hebt u zelf al een verzekering? Dan gaat deze verzekering voor de vrijwilligersverzekering als er schade is. Uw eigen verzekering handelt dan de schadeclaim af. Dit geldt ook als de organisatie waarvoor u vrijwilligerswerk doet een eigen verzekering heeft. Dit geldt niet voor ongevallen. Krijgt u een ongeval, dan kunt u dit direct melden bij de vrijwilligersverzekering.

Uitzonderingen

Vrijwilligers bij de brandweer en politie vallen niet onder deze vrijwilligersverzekering. Voor hen gelden speciale regelingen.

Schade melden

Hebt u schade? U kunt dan een schadeformulier VNG Vrijwilligerspolis online invullen en versturen. Kijk voor de voorwaarden eerst op www.centraalbeheer.nl/vrijwilligers.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Centraal Beheer Achmea, telefoonnummer (055) 579 81 64 of kijk op www.centraalbeheer.nl/vrijwilligers.

Hulp bij het invullen van het aanvraagformulier

Hebt u hulp nodig bij het invullen van het (online) aanvraagformulier? Dan kunt u contact opnemen met Op KO€RS, een dienst van Stichting Welzijn Hattem. Op KO€RS ondersteunt u onder andere bij het invullen van formulieren. Kijk voor meer informatie en contactgegevens op www.swhattem.nl/opkoers.