Persoonsgebonden budget

Een persoonsgebonden budget (PGB) is een geldbedrag. Hoe hoog het bedrag is, is afhankelijk van de zorg die u nodig hebt. Met een PGB regelt u zelf de zorg. U kiest zelf een of meerdere zorgaanbieder(s) en koopt de zorg in. U doet ook zelf de administratie. U houdt de kwaliteit van de zorg in de gaten.

Een persoonsgebonden budget (PGB) is een geldbedrag. Hoe hoog het bedrag is, is afhankelijk van de zorg die u nodig hebt. Met een PGB regelt u zelf de zorg. U kiest zelf een of meerdere zorgaanbieder(s) en koopt de zorg in. U doet ook zelf de administratie. U houdt de kwaliteit van de zorg in de gaten.

Voorwaarden voor een PGB

Voor een persoonsgebonden budget gelden deze voorwaarden:

  • U moet aantonen dat u het PGB kunt beheren.
  • U moet het PGB besteden aan het doel waarvoor het bestemd is.
  • U moet zelf een administratie bijhouden en verantwoording afleggen.

Wilt u gebruikmaken van een PGB? Dan moet u een PGB-plan opstellen. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de medewerkers van de Wmo.

Betaling van het PGB

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt het PGB uit. Meer informatie hierover vindt u op www.svb.nl.

Eigen bijdrage

Voor een aantal voorzieningen betaalt u een eigen bijdrage. Ook als u kiest voor een PGB.

Zorg in natura

In plaats van een PGB kunt u ook kiezen voor zorg in natura. In dat geval koopt de gemeente de zorg en ondersteuning in bij een hulpverlener. De gemeente en de hulpverlener zorgen samen voor de administratie. Ook regelen zij de betaling van de zorg en ondersteuning.