Algemene voorziening

De gemeente is vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verplicht mensen te ondersteunen die hulp nodig hebben bij het langer thuis wonen. De ondersteuning kan de vorm hebben van een algemene voorziening of een maatwerkvoorziening.

Een algemene voorziening is voor iedereen beschikbaar. En is niet speciaal bedoeld voor mensen met een beperking. Iedereen kan dus van een algemene voorziening gebruikmaken. Voorbeelden zijn: openbaar vervoer, buurthuizen, klussendienst, formulierenhulp, maaltijdenservice, ouderenadviseurs en het consultatiebureau. Voor een algemene voorziening heb je geen toestemming van ons nodig. En ook geen doorverwijzing van een instantie. Je kunt de hulp zelf regelen.