Meldpunt discriminatie

In de Nederlandse grondwet staat dat iedereen in Nederland het recht heeft op gelijke behandeling. Word je ongelijk behandeld? Meld dit dan bij het Landelijk punt discriminatiezaken.

Discriminatie melden

Wat is discriminatie?

Discriminatie is het ongelijk behandelen van mensen om bepaalde kenmerken. Mensen kunnen gediscrimineerd worden op allerlei gronden. Zoals leeftijd, sekse, seksuele geaardheid, nationaliteit, handicap, chronische ziekte, godsdienst of levensovertuiging.

Antidiscriminatiebureaus

In Nederland bestaat een uitgebreid netwerk van antidiscriminatiebureaus die samen verenigd zijn op discriminatie.nl. Het meldpunt behandelt klachten en geeft voorlichting en advies over lokaal beleid. Ook registreert het bureau meldingen van ongelijke behandeling. Het melden van discriminatie is belangrijk, want alleen dan kunnen we er iets tegen doen.

Meldpunt discriminatie

Wil je een klachten melden? Of heb je vragen? Je kunt elke werkdag tussen 09.00 en 17.00 uur bellen naar 0800 - 0880. Als je buiten werktijden belt, kun je een voicemail inspreken. Dan word je de volgende werkdag teruggebeld.