Meldpunt discriminatie

In de Nederlandse grondwet staat dat iedereen in Nederland het recht heeft op gelijke behandeling. Word je ongelijk behandeld? Meld dit dan bij Art. 1.

Wat is discriminatie?

Discriminatie is het ongelijk behandelen van mensen om bepaalde kenmerken. Mensen kunnen gediscrimineerd worden op allerlei gronden. Zoals leeftijd, sekse, seksuele geaardheid, nationaliteit, handicap, chronische ziekte, godsdienst of levensovertuiging.

Antidiscriminatiebureaus

In Nederland bestaat een uitgebreid netwerk van antidiscriminatiebureaus. Eén van de antidiscriminatiebureaus is Art. 1 Noord Oost Gelderland. Dit bureau behandelt klachten, en geeft voorlichting en advies over lokaal beleid. Ook registreert het bureau meldingen van ongelijke behandeling. Het melden van discriminatie is belangrijk, want alleen dan kunnen we er iets tegen doen.

Meldpunt discriminatie

Wilt u een klachten melden? Of hebt u vragen? U kunt daarvoor elke werkdag tussen 09.00 en 17.00 uur bellen naar 0900-235 43 54. Dit is het landelijke telefoonnummer van Art.1. Het landelijke kantoor verbindt u door  met een antidiscriminatiebureau bij u in de buurt.