Bijstandsuitkering

Hebt u niet genoeg inkomen of vermogen om van te leven? Dan hebt u recht op bijstand. Daarvoor gelden een paar voorwaarden.

Voorwaarden bijstand

U hebt recht op bijstand als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U woont in de gemeente Hattem.
  • U mag in Nederland verblijven.
  • U hebt niet genoeg inkomen of eigen vermogen om van te leven. Bent u getrouwd, of woont u samen met uw partner of met iemand anders, en deelt u de woonkosten? Dan tellen het inkomen en het eigen vermogen van deze persoon mee. Dit heet de ‘kostendelersnorm’.
  • U kunt geen andere uitkering krijgen.
  • U zit niet in de gevangenis of een huis van bewaring.
  • U doet mee aan activiteiten die de gemeente u aanbiedt om werk te vinden.

Vermogenstoets bijstand

Om te bepalen of u recht hebt op bijstand, kijkt de gemeente naar uw financiële situatie. Dit heet een vermogenstoets. Hebt u meer spaargeld of vermogen dan toegestaan? Dan kunt u hiervan leven. U hebt geen recht op bijstand totdat dit geld op is.

Daarnaast is uw vermogen niet hoger dan:

  • € 6.505 voor een alleenstaande;
  • € 13.010 voor een alleenstaande ouder;
  • € 13.010 voor gehuwden.

Geen vermogenstoets

Krijgt u een WW-uitkering? Als u na uw 50e werkloos bent geworden, geldt er geen vermogenstoets.

Hebt u een eigen huis?

Een eigen huis is ook vermogen. De gemeente beoordeelt daarom hoeveel vermogen er in uw woning zit. Daarbij kijken we naar de overwaarde van uw huis. Dit is de waarde die uw huis nu heeft, min de nog niet afgeloste hypotheek. Wanneer de overwaarde meer is dan € 53.100 kan dit gevolgen hebben voor uw uitkering.

Zelfstandigen

Bent u zelfstandige of wilt u een eigen bedrijf starten? Neem dan contact op met het Regionaal Bureau Zelfstandigen in Zwolle.

Jongeren

Voor jongeren tot 27 jaar die een bijstandsuitkering aanvragen, geldt een ‘zoektijd’ van vier weken. Tijdens de zoektijd onderzoekt u of u nog een opleiding kunt doen. Misschien hebt u dan recht op studiefinanciering. Als dat zo is, krijgt u geen bijstandsuitkering. Daarnaast moet u actief op zoek gaan naar werk.

Deze zoektijd gaat in op de dag van (digitaal) aanmelden bij het UWV Werkbedrijf. U moet zich daarna wel binnen 3 werkdagen melden bij de gemeente. Meldt u zich later bij de gemeente, dan gaat de zoektijd ook dan pas in.

Dak- en thuislozen

Bent u dak- of thuisloos? Dan kunt u een uitkering aanvragen in een centrumgemeente. De dichtstbijzijnde centrumgemeente is Zwolle.

Hoogte bijstand

De bijstandsnorm bepaalt hoeveel bijstand u minimaal krijgt. Wilt u precies weten hoeveel u krijgt? De gemeente kan dit voor u berekenen.

U vraagt de bijstand digitaal aan bij UWV via www.werk.nl Vervolgens komt deze aanvraag bij de gemeente binnen. Wij nemen dan contact met u op voor een afspraak.